Nieuws

Straks weer mogelijk Duits en Frans te spreken met verkeersleiding

Straks weer mogelijk Duits en Frans te spreken met verkeersleiding

5 september 2013

Op 30 augustus is een hiaat in de Spoorwegwet middels een beleidsregel gerepareerd. Door de wetswijziging kan Prorail op (delen van) de hoofdspoorweginfrastructuur weer een andere taal dan Nederlands toestaan voor de communicatie tussen... Lees verder

Interne baan en common rail terminal MV2 stap dichterbij

Interne baan en common rail terminal MV2 stap dichterbij

22 juli 2013

De kans is groot dat Havenbedrijf Rotterdam een interne baan op de Maasvlakte voor de uitwisseling van containers tussen de bestaande en nieuwe zeeterminals aanlegt. Hetzelfde geldt voor de bouw van een openbare spoorterminal (common user rail... Lees verder

Convenant 'Nederland-Polen Spoor' getekend

Convenant 'Nederland-Polen Spoor' getekend

13 juni 2013

Afgelopen maand hebben Nederland en Polen in het kader van het PIB-programma het Convenant 'Nederland - Polen Spoor' getekend. Het Partners for International Business (PIB) programma is een publiek-private samenwerking. PIB positioneert... Lees verder

Tweede Kamer wacht eerst op aanvalsplan spoorgoederenvervoer

Tweede Kamer wacht eerst op aanvalsplan spoorgoederenvervoer

29 april 2013

Alvorens de taakverdeling tussen ProRail en Keyrail definitief vast te stellen wil de Tweede Kamer dat eerst het aanvalsplan voor het railgoederenvervoer wordt uitgewerkt. Dit naar aanleiding van de motie die door CDA-kamerlid De Rouwe werd... Lees verder

Standaardisatie noodzaak voor interoperabiliteit spoorvervoer

Standaardisatie noodzaak voor interoperabiliteit spoorvervoer

24 april 2013

Tijdens het Spoorcafé afgelopen donderdag in het Zalmhuis te Rotterdam riep dr. Thorsten Bieker, Vice President Procurement en Logistics bij BASF Antwerpen N.V. overheden op de spoorsector zo snel mogelijk verder te liberaliseren en in het... Lees verder

KNV: Verleng concessie Keyrail met een jaar

KNV: Verleng concessie Keyrail met een jaar

18 april 2013

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Wilma Mansveld dat zij de taakopdracht van Keyrail zo snel mogelijk op hoofdlijnen wil vaststellen. Mansveld wil de taakopdracht zo snel mogelijk vaststellen omdat de concessie van... Lees verder

ALV KNV Spoorgoederenvervoer besluit tot Aanvalsplan Spoor

ALV KNV Spoorgoederenvervoer besluit tot Aanvalsplan Spoor

6 december 2012

Het teruglopende spoorgoederenvervoer vormt een bedreiging voor de concurrentiepositie van de Nederlandse havens. Dit is met name het gevolg van de eraan verbonden kosten, die in Nederland sneller zijn gestegen dan in omringende landen. Lees verder

Barrières internationaal treinverkeer weghalen

Barrières internationaal treinverkeer weghalen

1 november 2012

Belemmeringen voor grensoverschrijdend treinverkeer moeten verdwijnen en er moet opnieuw worden gekeken naar de organisatie en ordening voor het spoor. Dat hebben VVD en PvdA afgesproken in het regeerakkoord, dat maandag is gepresenteerd. Hoe... Lees verder

DB Schenker en Tata Steel kiezen voor stillere treinen

DB Schenker en Tata Steel kiezen voor stillere treinen

19 oktober 2012

Tata Steel en DB Schenker Rail hebben afgesproken voor een aantal goederentreinen van en naar de staalfabrieken in IJmuiden voortaan alleen nog wagons in te zetten die voorzien zijn van kunststofremblokken. Lees verder

Stimuleringsregeling voor stille treinen aangepast

Stimuleringsregeling voor stille treinen aangepast

12 juli 2012

Na overleg met KNV Spoorgoederenvervoer heeft ProRail per 1juli jl. de stimuleringsregeling voor stille treinen aangepast. Stille treinen zijn goederentreinen met wagons, die zijn uitgerust met de zogenaamde kunststof K- of LL-remblokken. Lees verder