Rob Spierings, Dryport Emmen-Coevorden:

2016, jaar van concretisering

Maandag, 8 februari 2016, 09:05

2016, jaar van concretisering

Het jaar 2016 moet voor de logistiek in de regio Zuidoost-Drenthe – Twente het jaar worden van de concretisering. Van aanpakken en zichtbaar maken. “Achter de schermen is er veel voorbereid. Daar moeten de komende tijd concrete acties uitkomen. We hebben als grensregio inmiddels een uitstekende positie om logistieke hubs te realiseren en daarmee ook de werkgelegenheid te versterken. Dat onderschrijft ook mevrouw Catherine Trautmann van het Europese TenT-programma,” aldus Rob Spierings. Hij is binnen Dryport Emmen-Coevorden een belangrijke verbindende schakel tussen overheden, logistieke dienstverleners en de wereld van het spoorvervoer. “Die bijzondere positie moeten we gaan verzilveren.”

Grensoverschrijdende logistiek moet volgens Rob Spierings overigens nog wel eenvoudiger gemaakt worden. En daarbij spelen vooral bottom-up projecten een belangrijke rol. “Zoals we bezig zijn met de samenwerking tussen de logistieke draaischijven in Zuidoost Drenthe en Twente-Bad Bentheim. Dat komt gewoon uit de markt, omdat bedrijven het willen. Ik verwacht daar het komende jaar een verdere groei en nieuwe activiteiten.” Een belangrijke ontwikkeling is volgens Rob Spierings ook iets ogenschijnlijk heel simpels: het niet meer wisselen van locomotieven bij grensoverschrijdend vervoer. Nu gelden daar nog allerlei regeltjes voor. “Dat afschaffen komt de efficiency en ook de kostprijs van het vervoer ten goede.”

De achterlandregio’s spelen in toenemende mate een belangrijke rol bij het optimaal inzetten van zowel barge, rail en truck. Door intensiever samen te werken geeft dit een positieve impuls aan het verhogen van de kwaliteit en beheersing van de kosten. Bovendien leidt het tot een beter inzicht in de af te wikkelen volumes, het sneller kunnen bundelen van ladingstromen en daardoor het verhogen van de frequentie van bestaande en nieuw te realiseren verbindingen.