Harald de Vos en Maxim Hurkmans, DFDS Logistics Container Line:

Spoorvervoer voor DFDS belangrijke schakel in de fysieke keten

Dinsdag, 7 juni 2016, 10:07

Spoorvervoer voor DFDS belangrijke schakel in de fysieke keten

Hoewel de Rotterdamse haven veelal wordt geassocieerd met de grote containerreuzen die vanuit de Far East lading aan wal brengen, heeft de haven ook een significante rol in de overslag van shortsea-lading. Een deel hiervan wordt per spoor van en naar het Europese achterland vervoerd. Reden genoeg om op bezoek te gaan bij DFDS Logistics Container Line, onderdeel van de DFDS Group, één van de grootste shortsea operators in Europa. Rail Cargo sprak met Harald de Vos en Maxim Hurkmans.

“De DFDS Group bestaat uit een tweetal divisies, te weten DFDS Seaways en DFDS Logistics. De eerste divisie richt zich specifiek op het opereren en commercialiseren van de schepen, zowel containerschepen als ferry-diensten, terwijl de tweede divisie opereert als logistiek dienstverlener in het huis-huis vervoer.

Door onze eigen shortsea-diensten te koppelen aan intermodale spoorshuttles ontstaat een Pan-Europees netwerk, waarbij wij op de noord-zuid as veelvuldig gebruik maken van intermodaal spoorvervoer. Dit netwerk is in principe ook met trucks in te vullen, maar die zijn voor bepaalde vervoersstromen minder kostenefficiënt.

Om een brug te slaan tussen de verschillende diensten binnen DFDS en de diverse overige modaliteiten heeft DFDS logistics een aantal jaren geleden een drietal rail-divisies opgezet. Elk met zijn eigen specialiteit, te weten: 1. Connecting Terminal/Vessel – Rail 2. Verbindingen met het achterland en 3. Baltische staten verbinden. Elke divisie heeft hier zelf koers in uitgezet en is de mogelijkheden gaan onderzoeken welke ten gunste konden komen bij bestaande of nieuwe diensten.

Door de diversiteit van alle goederenstromen en de te vervoeren goederen zijn wij binnen DFDS Logistics dagelijks bezig onze klanten een zo groot mogelijke keus te bieden in de diensten die intern en extern worden aangeboden. Voor iedere goederensoort wordt een modaliteit gevonden waarbij rekening gehouden wordt met de eisen van de klant. De grotere verbinding welke wij dagelijks gebruiken is de Noord-Zuid verbinding. Vanuit ons kantoor in Italië worden dagelijks de diverse stromen aangestuurd naar de diverse landen binnen Europa gebruikmakend van de “Intermodale – en zelfs “Trimodale diensten”.

Uitdagingen op deze lijn zijn de heftige concurrentie van het wegvervoer, mede veroorzaakt door de huidige lage dieselprijzen, en de doorlooptijden door problemen op het spoor. Echter hanteert DFDS een lange termijn visie waarbij duurzaam ondernemen een belangrijke rol speelt. Hierbij speelt het spoor een belangrijke rol ter ondersteuning van de CO2-reductie.

Van oudsher is DFDS heel sterk gefocust op Seaways; het puur opereren van schepen en ferrydiensten. Binnen de organisatie wordt nu echter veel meer ingezien dat de schepen een schakel vormen in de fysieke keten. Het is dus van belang om de keten centraal te stellen en niet enkel je eigen schakel. Het spoor sluit daarbij naadloos aan in onze strategie door-to-door oplossingen te bieden binnen heel Europa. Wij geloven in de voordelen van het spoor en onderzoeken daarom graag de mogelijkheden om meer intermodale oplossingen te bieden voor onze klanten.”