Nieuws

Goederenvervoer per spoor groeit

Goederenvervoer per spoor groeit

16 januari 2014

Na een diepe terugval in de afgelopen jaren trekt het goederenvervoer over het spoor weer aan. De nieuwste cijfers laten dat zien dat 2013 een gunstig jaar is geweest voor het spoorgoederenvervoer. De volumes zijn aangetrokken: over heel 2013 is... Lees verder

Betuweroute gaat over op groene stroom

Betuweroute gaat over op groene stroom

2 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 rijden treinen op de Betuweroute met groene stroom. Dit zijn de spoorvervoerders overeengekomen via hun gezamenlijke inkoopvereniging CIEBR.  Lees verder

Europese ministers akkoord over aanpak spoorveiligheid

15 oktober 2013

De Europese transportministers hebben overeenstemming bereikt over de aanpak van de herziening van de spoorveiligheidsrichtlijn, onderdeel van het Vierde Spoorpakket. De transportministers zijn het er over eens dat er één... Lees verder

Straks weer mogelijk Duits en Frans te spreken met verkeersleiding

Straks weer mogelijk Duits en Frans te spreken met verkeersleiding

5 september 2013

Op 30 augustus is een hiaat in de Spoorwegwet middels een beleidsregel gerepareerd. Door de wetswijziging kan Prorail op (delen van) de hoofdspoorweginfrastructuur weer een andere taal dan Nederlands toestaan voor de communicatie tussen... Lees verder

Interne baan en common rail terminal MV2 stap dichterbij

Interne baan en common rail terminal MV2 stap dichterbij

22 juli 2013

De kans is groot dat Havenbedrijf Rotterdam een interne baan op de Maasvlakte voor de uitwisseling van containers tussen de bestaande en nieuwe zeeterminals aanlegt. Hetzelfde geldt voor de bouw van een openbare spoorterminal (common user rail... Lees verder

Convenant 'Nederland-Polen Spoor' getekend

Convenant 'Nederland-Polen Spoor' getekend

13 juni 2013

Afgelopen maand hebben Nederland en Polen in het kader van het PIB-programma het Convenant 'Nederland - Polen Spoor' getekend. Het Partners for International Business (PIB) programma is een publiek-private samenwerking. PIB positioneert... Lees verder

Tweede Kamer wacht eerst op aanvalsplan spoorgoederenvervoer

Tweede Kamer wacht eerst op aanvalsplan spoorgoederenvervoer

29 april 2013

Alvorens de taakverdeling tussen ProRail en Keyrail definitief vast te stellen wil de Tweede Kamer dat eerst het aanvalsplan voor het railgoederenvervoer wordt uitgewerkt. Dit naar aanleiding van de motie die door CDA-kamerlid De Rouwe werd... Lees verder

Standaardisatie noodzaak voor interoperabiliteit spoorvervoer

Standaardisatie noodzaak voor interoperabiliteit spoorvervoer

24 april 2013

Tijdens het Spoorcafé afgelopen donderdag in het Zalmhuis te Rotterdam riep dr. Thorsten Bieker, Vice President Procurement en Logistics bij BASF Antwerpen N.V. overheden op de spoorsector zo snel mogelijk verder te liberaliseren en in het... Lees verder

KNV: Verleng concessie Keyrail met een jaar

KNV: Verleng concessie Keyrail met een jaar

18 april 2013

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Wilma Mansveld dat zij de taakopdracht van Keyrail zo snel mogelijk op hoofdlijnen wil vaststellen. Mansveld wil de taakopdracht zo snel mogelijk vaststellen omdat de concessie van... Lees verder

ALV KNV Spoorgoederenvervoer besluit tot Aanvalsplan Spoor

ALV KNV Spoorgoederenvervoer besluit tot Aanvalsplan Spoor

6 december 2012

Het teruglopende spoorgoederenvervoer vormt een bedreiging voor de concurrentiepositie van de Nederlandse havens. Dit is met name het gevolg van de eraan verbonden kosten, die in Nederland sneller zijn gestegen dan in omringende landen. Lees verder