Nieuws

KNV: Omrijschade aanleg 3e spoor 25 miljoen euro per jaar

KNV: Omrijschade aanleg 3e spoor 25 miljoen euro per jaar

24 april 2014

Het goederenvervoer lijdt tijdens de aanleg van het derde Duitse aansluitspoor op de Betuweroute (2015-2022) 25 miljoen euro schade per jaar. Dat is de voorlopige schatting die KNV Spoorgoederenvervoer recent heeft gemaakt. De cijfers van KNV... Lees verder

Verkiezing spoorman/spoorvrouw van het jaar 2014

Verkiezing spoorman/spoorvrouw van het jaar 2014

24 april 2014

Evenals de voorgaande jaren wil het voorlichtingsbureau Rail Cargo ook in 2014 een ‘Spoorman/ Spoorvrouw van het jaar” verkiezen. Met dit initiatief wil het voorlichtingsbureau haar waardering uiten voor personen die zich in de praktijk... Lees verder

Streven naar een optimaal terminal netwerk

Streven naar een optimaal terminal netwerk

23 april 2014

Tijdens het meest recente Spoorcafé op 10 april jongstleden bij Strukton Rail hield prof. dr. Lóránt Tavasszy, bijzonder hoogleraar goederenvervoer en logistiek aan de TU Delft en tevens als adviseur werkzaam bij TNO een gastlezing over... Lees verder

Prof. Dr. Lóránt Tavasszy gastspreker tijdens Spoorcafé 10 april bij Strukton Rail

Prof. Dr. Lóránt Tavasszy gastspreker tijdens Spoorcafé 10 april bij Strukton Rail

25 maart 2014

In het achterland van de Nederlandse zeehavens worden continue plannen gesmeed voor de aanleg van nieuwe containerterminals om de verwachte groei van het goederenvervoer op te vangen. De vraag is of dat met de nieuwe prognoses wel nodig is en of... Lees verder

Capaciteitsbeperking 3e spoor Duitsland minder groot dan aanvankelijk gedacht

Capaciteitsbeperking 3e spoor Duitsland minder groot dan aanvankelijk gedacht

20 februari 2014

De capaciteitsbeperking als gevolg van de aanleg van het 3e spoor tussen Emmerich en Oberhausen is minder groot dan aanvankelijk gedacht. In plaats van slechts 12 treinen per dag zullen straks minimaal 25-40 treinen kunnen rijden tijdens de meest... Lees verder

Calandbrug vraagt om toekomstbestendige oplossing

Calandbrug vraagt om toekomstbestendige oplossing

19 februari 2014

In 2020 loopt de technische levensduur van de Calandbrug teneinde. Als gevolg van de aanleg van Maasvlakte 2 en de ambities met betrekking tot de modal split vormt de brug tevens een potentieel capaciteitsknelpunt op de havenspoorlijn. Er moet... Lees verder

Panteia: Nederland kan profiteren van nieuwe TEN-T beleid

Panteia: Nederland kan profiteren van nieuwe TEN-T beleid

19 februari 2014

Medio november 2013 heeft het Europese Parlement ingestemd met de verordening No. 1315/2013 voor het Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T). De EU wil met haar nieuwe infrastructuurbeleid de bestaande lappendeken van Europese wegen, spoorwegen,... Lees verder

Stuurgroep Derde Spoor staat open voor creatieve ideeën

Stuurgroep Derde Spoor staat open voor creatieve ideeën

26 november 2013

Tijdens het recent gehouden Spoorcafé sprak drs. Eric Bezem namens het Ministerie van Infrastructuur & Milieu de aanwezigen toe over de consequenties van de aanleg van het Derde Spoor in Duitsland. De Stuurgroep Derde Spoor, waarbij zowel... Lees verder

Prijs bepalend in modaliteitskeuze

Prijs bepalend in modaliteitskeuze

26 november 2013

“Veel verladers gebruiken vandaag de dag  ‘duurzaamheid’ als motief om te kiezen voor een intermodale oplossing. Voor ons is ‘prijs’ echter de doorslaggevende factor”, aldus Jean-Paul van de Meer, Manager CPFR & Logistics... Lees verder

Drietal gastsprekers tijdens Spoorcafé 21 november 2013

Drietal gastsprekers tijdens Spoorcafé 21 november 2013

7 november 2013

Voor het Spoorcafé op 21 november aanstaande in het Zalmhuis te Rotterdam heeft Rail Cargo een drietal sprekers bereid gevonden een gastlezing te verzorgen, namelijk Samsung Electronics, Seacon Logistics en het Ministerie van Infrastructuur... Lees verder