Aandeel spoor in modal split moet omhoog

Bron: Rail Cargo information Netherlands

Woensdag, 22 april 2015

Aandeel spoor in modal split moet omhoog

“Het spoor heeft een aandeel van circa 6% in de modal split en dat is een te laag percentage.” Dit zei Dick Gilhuis, Commercieel Directeur van Zeeland Seaports, tijdens het afgelopen Spoorcafé in ‘De Mariahoeve’ van Zeeland Seaports te Nieuwdorp (Vlissingen). 

Volgens Gilhuis zijn de ontwikkelingen in de Zeeuwse havens positief te noemen, waarbij er ook kansen liggen voor het spoorgoederenvervoer. Daarbij noemde hij o.a. de recente uitbreidingen van OVET en Vopak in Vlissingen.

Ook de ontwikkelingen in Terneuzen bieden volgens de commercieel directeur perspectief voor het spoorgoederenvervoer. "Om een goede modal split te realiseren is echter wel een betere spoorontsluiting nodig”. Daarmee doelt Gilhuis op de ontbrekende spoorverbindingen VEZA en Axel-Zelzate. Voor beide verbindingen is een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) in de maak.

Aansluitend volgde nog gastlezingen van ondermeer OVET en DOW Chemicals Benelux. Namens OVET sprak Sander van de Veeke zijn zorgen uit over de consolidatiegolf in de spoormarkt, waardoor op bepaalde trajecten teveel macht komt te liggen bij één of enkele vervoerders.

Ed Bobelijn van DOW Chemicals Benelux nam een aantal voordelen van het spoorgoederenvervoer onder de loep vanuit het persectief van de verlader. “Mede vanwege de crisis worden de tussenvoorraden bij de klant op een minimum gehouden en is er behoefte aan on-time deliveries. Onze bloktreinen halen een hoge performance; deelladingen vragen echter nog aandacht”, aldus Bobelijn.

Volgens Bobelijn is het spoor een zeer veilige modaliteit, maar het imago staat onderdruk door kleine en grotere incidenten en de manier waarop deze in de media worden gebracht. “Vrijwel niemand weet exact hoeveel vrachtwagens met gevaarlijke stoffen dagelijks via de weg hun route vervolgen en welke risico’s dat met zich meebrengt. Van het spoor is relatief meer bekend en dat brengt niet zelden onterechte negatieve publiciteit met zich mee.”

Ook maakt Bobelijn zich zorgen over de ontwikkelingen van het aantal spooraansluitingen in Nederland. “Door het opzeggen van de contracten door NS Spooraansluitingen worden spooraansluitingen gesaneerd. Als je straks de laatste meters mist, is de opportunity weg. Er is een prima alternatief om deze contracten over te hevelen naar Prorail, welke kennis heeft van spoorinfra, maar de politieke wil lijkt te ontbreken."