Arcelor Mittal en Yara Sluiskil sprekers tijdens Spoorcafé 1 juni; excursie naar Dow Chemicals.

Bron: Rail Cargo information Netherlands

Donderdag, 18 mei 2017

Arcelor Mittal en Yara Sluiskil sprekers tijdens Spoorcafé 1 juni; excursie naar Dow Chemicals.

In 2016 is het spoorvervoer van en naar Zeeuws-Vlaanderen met ruim 6% gegroeid ten opzichte van 2015. Het betreft een groei met 100 treinen naar een totaal van 1700 treinen. Met name het toegenomen staal- en unitcargo vervoer hebben voor deze groei gezorgd.

Reden genoeg dus om een bezoek te brengen aan deze regio. Daarom organiseert Rail Cargo op donderdag 1 juni aanstaande in samenwerking met Zeeland Seaports het Spoorcafé. Evenals twee jaar geleden wordt u een uitgebreid programma aangeboden inclusief een excursie en een rondvaart over het Kanaal Terneuzen-Gent.

DOW Chemicals
Allereerst brengen we een bezoek aan DOW Chemicals, waar u een rondleiding wordt aangeboden en zicht krijgt op de dagelijkse spooractiviteiten op de terminal.

Rondvaart en presentaties
Aansluitend ligt voor ons de MS Denick II te wachten die ons zal meevoeren op het Kanaal Terneuzen-Gent.

Tijdens deze rondvaart zal Dick Engelhardt, COO van Zeeland Seaports, u informeren over de toegevoegde waarde van de samenwerking met de Haven van Gent en de projecten die de havens samen oppakken ten aanzien van spoorgoederenvervoer. Vervolgens zullen twee verladers uit de regio u bijpraten over de ambities die zij hebben en welke rol het spoorgoederenvervoer daarin speelt. Hiervoor hebben wij de volgende sprekers bereid gevonden:

Gijsbrecht Gunter – Manager External Relations and Communication, Yara Sluiskil
David de Rocker – Manager External Transport, Arcelor Mittal Gent

Programma in een notendop:
14:45 uur: Ontvangst Havengebouw Zeeland Seaports, Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen
15:00 uur: Start excursie DOW Chemical
16:00 uur: Start rondvaart Kanaal Terneuzen-Gent (Kennedylaan 1-A, 4538 AE Terneuzen) inclusief gastlezingen en netwerkborrel
20:00 uur: Aankomst in Haven van Terneuzen

Meer informatie treft u aan op: http://www.railcargo.nl/actueel/agenda/agenda_item/t/spoorcafe_1_juni_2017