Benchmark rapport gebruiksvergoeding: Nederland duurder dan omringende landen

Bron: Rail Cargo information Netherlands

Donderdag, 10 september 2015

Benchmark rapport gebruiksvergoeding: Nederland duurder dan omringende landen

Gisteren is een benchmark rapport verschenen dat de resultaten bevat van een vergelijking van de gebruiksvergoeding voor spoorgoederenvervoer in Nederland met omringende landen. Het onderzoek is uitgevoerd door TRAIMCO en Ecorys in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Het rapport meldt dat de gebruiksvergoeding in Nederland in de afgelopen tien jaar sterker is toegenomen dan in de ons omringende landen. Dit heeft ertoe geleid dat het niveau van de standaardtarieven voor de gebruiksvergoeding in Nederland boven de standaardtarieven in België en Frankrijk liggen.

“In 2015 betaalden vervoerders in Nederland bijna het dubbele aan ProRail voor het rijden van een trein in vergelijking met België en Frankrijk. Het verschil met de meest gebruikte routes in Duitsland is minder groot, maar voor een containertrein blijkt Nederland nog steeds 13% en vergeleken met de Betuweroute zelfs 26% duurder”, meldt KNV Spoorgoederenvervoer op basis van het rapport.

Gelet op het aandeel van de gebruiksvergoeding in Nederland op het totaal aan gebruiksvergoeding op de diverse corridors, is de impact volgens het rapport minder groot, omdat het aandeel vaak beneden de 20% ligt. Daarentegen is voor 2016 in de Netverklaring een verdere stijging van circa 20% te zien. "Voor de concurrentiepositie van de Nederlandse havens en industrie is dit een slechte zaak", meldt KNV op haar website. Daarmee doelt KNV op het feit dat een groot aantal treinen een bestemming hebben net over de Duitse grens. Bovendien is ook sprake van extra kosten in verband met het grensoverschrijdend verkeer, zoals veiligheidssystemen. Daar hebben de Duitse havens voor het nationale vervoer geen hinder van. 

Het benchmark rapport kunt u hier downloaden: benchmark_rapport_gebruiksvergoeding.pdf