Biertrein houdt 5.000 vrachtwagens per jaar van de weg

Bron: Lineas

Dinsdag, 13 juni 2017

Biertrein houdt 5.000 vrachtwagens per jaar van de weg

Ninove - De druk op de Belgische wegen neemt dag na dag toe, wat zorgt voor steeds langere files, stijgende mobiliteitsproblemen en negatieve milieu-effecten. Maar daar kan iets aan gedaan worden: door bijvoorbeeld naar duurzame alternatieven te zoeken voor het wegvervoer. Zo kunnen er bepaalde transporten over de weg verschoven worden naar het spoor of de binnenvaart. Een mogelijkheid die heel concreet wordt door de realisatie van de biertrein: een trein die drie keer per week zal rijden tussen Jupille en Ninove en zo op termijn 5.000 vrachtwagens per jaar van de weg houdt. Dankzij een unieke samenwerking tussen Delhaize, AB InBev, Lineas, POM Oost-Vlaanderen en Remitrans kwam vandaag de eerste biertrein officieel aan in Ninove.

Elke dag levert AB InBev Jupiler van de brouwerij in Jupille (bij Luik) aan het depot van Delhaize in Ninove. En dat gebeurt met vrachtwagens. Met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen wordt nu een ‘biertrein’ op het spoor gezet die dit transport zal overnemen. Het positieve effect zal vooral voelbaar zijn op de ring rond Brussel waarlangs het meeste transport plaatsvindt. En minder vrachtwagens op onze wegen betekent ook minder CO2-uitstoot en minder fileleed. En daar wordt iedereen beter van. Het unieke van dit project is ook de niet voor de hand liggende samenwerking tussen de partners uit verschillende sectoren : AB InBev, Delhaize, Remitrans, Lineas, de Provincie Oost-Vlaanderen en de POM Oost-Vlaanderen. Vandaag kwam de eerste testtrein aan in Ninove. Eens het project aan zijn volle capaciteit zit, kunnen er maar liefst 5.000 vrachtwagens per jaar van de weg worden gehaald. De bedoeling is om vanuit dit proefproject andere partners hierbij te betrekken.

“Het is de ambitie om Oost-Vlaanderen klimaatgezond te maken tegen 2050”, vertelt gedeputeerde Versnick, “en om dat doel te bereiken wil de POM Oost-Vlaanderen concrete projecten realiseren. Bij de verdere uitbouw van onze provincie tot een logistieke topregio, zoeken we daarbij steeds naar slimme logistieke oplossingen. Zo zullen we bijvoorbeeld het vrachtvervoer over de weg verminderen door het spoor als alternatief te promoten. Het spoortransport stoot dan ook 8X minder CO2 uit dan het wegtransport.”

En zo kwam Delhaize als zeer enthousiaste partner in beeld. “Het bier dat we bij AB InBev aankopen wordt normaal nabij Luik op vrachtwagens geladen en via de weg naar ons distributiecentrum in Ninove gebracht. Jaarlijks spreken we over enkele duizenden vrachtwagens”, aldus CEO Denis Knoops. “Bij Delhaize staat duurzaamheid centraal en daarom zoeken we steeds naar oplossingen om de druk op de mobiliteit te verlagen en zo bij te dragen aan een duurzame toekomst.Uiteraard blijft transport over de weg noodzakelijk in elk distributiesysteem, maar Delhaize wil waar mogelijk zoeken naar duurzame modi, zoals spoor, binnenvaart of andere alternatieven. Ik ben dan ook zeer trots dat we via deze unieke samenwerking met alle partners erin geslaagd zijn om duizenden vrachtwagens per jaar van de weg te halen. Ik hoop dan ook dat dit nog maar een begin is en dat anderen ons voorbeeld zullen volgen”, zegt een trotse CEO van Delhaize Denis Knoops.

AB InBev sprong als logische partner mee op deze trein. “De biertrein is een typisch voorbeeld van hoe we bij AB InBev als wereldspeler mee het voortouw nemen in groene logistiek. Via onze multimodale transportketen zoeken we continu naar de beste combinaties om bier op een duurzame manier bij de consument te bezorgen, zonder hierbij in te boeten aan versheid en kwaliteit. De bierboot en de ecocombi zijn andere voorbeelden van hoe we onze ambitieuze wereldwijde doelstelling willen waarmaken om tegen eind 2017 minstens 25% CO2-reductie te genereren”, zegt Alexander Soenen, Logistiek Directeur bij AB InBev.

Transportbedrijf Remitrans uit Ninove werkt als transporteur actief mee aan de switch naar duurzame alternatieven. Daarom kocht het bedrijf zeven jaar geleden een stuk spoor dat met eigen middelen terug operationeel werd gemaakt. Met het realiseren van modal shift naar het spoor als missie kon Lineas niet ontbreken als partner voor dit project.

“Lineas heeft zich als doelstelling gesteld om zo’n competitieve en kwalitatieve spoorproducten aan te bieden dat ondernemingen bewust kiezen voor het spoor. Deze samenwerking, waarbij een retailer als Delhaize een consumentenproduct als bier transporteert met de trein, is een primeur in België. Dankzij dit soort innovatieve spooroplossingen die we samen met de klanten ontwikkelen, kunnen we het spoor nieuw leven inblazen, alsook een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en aan het verminderen van het fileprobleem”, aldus CEO Geert Pauwels.

Zowel federaal minister van Mobiliteit François Bellot als Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts zijn enthousiast over het project:

“Het promoten van de intermodaliteit is één van de prioriteiten van mijn beleid. We ondersteunen dit actief door bijvoorbeeld de verlenging van de subsidies voor verspreid en gecombineerd vervoer. Dit specifiek project, dat ervoor kiest om in een combinatie van zowel per trein als per vrachtwagen bier te vervoeren doorheen ons land, is een concrete toepassing van deze beleidsdoelstelling. Ik dank dan ook Delhaize en alle partners”, zegt minister François Bellot.

“De biertrein verdient navolging. Bedrijven hoeven zich niet blind te staren op de file aan hun voordeur: aan de achterdeur liggen vaak ijzersterke alternatieven voor de file, zoals de waterweg of het spoor. Overal waar partners de handen in elkaar slaan en met een open blik naar de alternatieven kijken, kunnen duizenden vrachtwagens verdwijnen van onze wegen” voegt minister Ben Weyts hier aan toe.

Alle partners drukken dan ook de hoop uit dat de biertrein een voorbeeld kan zijn voor andere gemeenten of bedrijven die op zoek zijn naar mogelijkheden van modal shift naar het spoor.