Captrain Netherlands en Captrain Port Services fuseren tot één onderneming

Bron: Captrain

Donderdag, 5 februari 2015

Captrain Netherlands en Captrain Port Services fuseren tot één onderneming

De Nederlandse spoorwegmaatschappijen Captrain Netherlands B.V. en Captrain Port Services B.V. zullen in de toekomst gemeenschappelijk opereren onder de naam Captrain Netherlands B.V. Door de registratie in het handelsregister in januari 2015 is de fusie een feit geworden.

Met deze stap zetten de ondernemingen hun inspanningen voort om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren. De fusie heeft uitsluitend een vennootschapsrechtelijk karakter en zal geen gevolgen hebben voor de operationele activiteiten, de klanten en/of de personeelsbezetting. De onderneming Captrain Netherlands B.V. staat onder de leiding van Andreas Pietsch, die in mei 2014 als algemeen directeur werd aangesteld.