Captrain Netherlands wordt organisatorisch in Captrain Deutschland opgenomen

Bron: Captrain

Maandag, 16 juni 2014

Captrain Netherlands wordt organisatorisch in Captrain Deutschland  opgenomen

De SNCF-Geodis-onderneming Captrain Netherlands B.V. en Captrain Port Services B.V. zullen in de toekomst onder Captrain Deutschland GmbH vallen.

Door deze stap draagt SNCF Geodis aan haar Duitse Captrain-dochter de zakelijke verantwoordelijkheid voor haar activiteiten voor railgoederenvervoer in Nederland over om de grensoverschrijdende productie van de nationale ondernemingen in de buurlanden efficiënter te laten verlopen.

De in Rotterdam gevestigde ondernemingen worden door Andreas Pietsch (48) geleid. Door zijn aantreden als directeur op 15 mei jongstleden vervangt hij Philippe Bihouix, die deze functie aan het begin van dit jaar tijdelijk overgenomen had.

Pietsch is sinds 2011 voor Captrain Deutschland werkzaam in verschillende functies, voor het laatst als sectorhoofd 'Internationale Projecten'. De gediplomeerde spoorwegman rondde tussen 1990 en 1992 zijn opleiding bij de Deutsche Bahn af. Hij was daar o.a. hoofd voor de afdeling 'Distributie van tractiestroom' en was werkzaam op het gebied van 'internationaal verkeer Oost-Europa'.