Consolid verlengt ISO-certificering 9001:2008

Bron: Consolid Rail

Woensdag, 30 april 2014

Consolid verlengt ISO-certificering 9001:2008

In april heeft Consolid 3 dagen lang een auditor van DNV.GL op bezoek gehad. Deze externe auditor heeft gedurende deze dagen een hercertificeringsaudit voor ISO 9001:2008 uitgevoerd. 

Goed nieuws
De hercertificering voor ISO 9001:2008 voor kwaliteitsmanagement is akkoord bevonden. Dit betekent dat Consolid de komende 3 jaar wederom beschikt over de ISO 9001-2008 certificering. Uit de audit zijn enkele kleine verbeterpunten naar voren gekomen, waarop Consolid de komende periode de focus zal leggen.

Wat betekent deze certificering?
Het ISO 9001:2008 certificaat geeft aan dat een bedrijf aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet. De nadruk bij dit managementsysteem ligt op procesmanagement, monitoren, continue verbetering, realisatie van doelstellingen en een actieve rol van het management. Kort gezegd: nadruk op het managen van resultaat. Consolid is sinds 2011 in het bezit van het ISO 9001:2008 certificaat.