DB Schenker en Tata Steel kiezen voor stillere treinen

Bron: DB Schenker Rail

Vrijdag, 19 oktober 2012

DB Schenker en Tata Steel kiezen voor stillere treinen

Tata Steel en DB Schenker Rail hebben afgesproken voor een aantal goederentreinen van en naar de staalfabrieken in IJmuiden voortaan alleen nog wagons in te zetten die voorzien zijn van kunststofremblokken.

Toepassing van dit type remblok leidt tot ongeveer een halvering van het direct hoorbare geluid (- 10 dB) van passerende goederentreinen. Het betreft treinen die dagelijks door de stedelijke agglomeraties van onder meer Amsterdam, Utrecht en het Duitse Ruhrgebied rijden. DB Schenker Rail is in Nederland daarbij het eerste railtransportbedrijf dat gebruikmaakt van  de onlangs aangepaste en verbeterde prestatieregeling 'stille treinen' zoals die ontwikkeld is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met KNV Spoorgoederenvervoer en ProRail.

Goederenwagons met kunststof remblokken voor Tata Steel
Zowel Tata Steel als DB Schenker Rail werken continu aan de vermindering van hinder voor de omgeving. Aanpak van geluidsoverlast vervult daarbij een belangrijke rol. Tata Steel en DB Schenker Rail hebben nu afspraken gemaakt over de inzet van goederenwagons uitgerust met kunststofremblokken. DB Schenker Rail heeft voor dit doel een vloot van zo’n 1.000 met kunststofremblokken uitgeruste goederenwagons bijeengebracht voor Tata Steel. De wagons worden gebruikt voor de aanvoer van grondstoffen naar IJmuiden en voor het vervoer van rollen staal naar klanten elders in Europa. Martin van der Meer, Chartering Manager Railtransport & Warehousing voor Tata Steel in Mainland Europe: 'Tata Steel streeft ernaar om de invloed van de bedrijfsprocessen op de omgeving te minimaliseren. De inzet van wagons met kunststofremblokken door DB Schenker Rail levert hier direct een bijdrage aan. Van de in totaal acht treinen die per dag van en naar IJmuiden rijden in opdracht van Tata Steel zijn er nu vier uitgerust met kunststofremblokken die de helft minder geluid produceren'.

Kunststofremblokken ontzien oren én rails
De gebruikelijke, in het railgoederenvervoer toegepaste remblokken zijn van gietijzer. Bij dit materiaal is sprake van een duidelijke verruwing van de loopvlakken van de wielen als gevolg van het remmen. Tegelijkertijd leidt het spoorgebruik tot ribbels op het railoppervlak. Hoe ruwer beide oppervlakken zijn, hoe meer lawaai er ontstaat. Kunststofremblokken voorkomen dit opruwen en pakken het probleem daardoor bij de bron aan. DB Schenker Rail laat sinds 2001 nog alleen maar wagons bouwen die uitgerust zijn met kunststofremblokken. Daarnaast is DB Schenker Rail actief betrokken bij wetenschappelijke proefnemingen voor het ontwikkelen van kunststofremblokken die kunnen worden toegepast op bestaande goederenwagens.

Verbeterde prestatieregeling ‘stille treinen’ ook voor internationaal transport
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, railinfrabeheerder ProRail en brancheorganisatie KNV Spoorgoederenvervoer onderzoeken middels een aantal pilots in hoeverre stimulerende maatregelen de inzet van nieuwe, compleet ‘stille treinen’ kunnen versnellen. Nagegaan wordt of het voor spoorgoederenvervoerders mogelijk is om op bepaalde trajecten het samenstellen van wagons zo te organiseren dat altijd met een volledig met kunststofremblokken uitgeruste trein gereden kan worden. DB Schenker Rail is de eerste vervoerder in Nederland die gebruik gaat maken van deze afspraken. Door de langere doorlooptijd van de prestatieregeling en de mogelijkheid van enkele pilots, is het voor vervoerders aantrekkelijk geworden ook het grensoverschrijdende vervoer stiller te maken. Algemeen directeur Aart Klompe van DB Schenker Rail in Nederland: 'hiermee is een belangrijke voorwaarde vervuld om op middellange termijn door te groeien naar overwegend stille treinen in Nederland'.