Deelnemersraad Rail Cargo: “Sporen naar de Maasvlakte”

Bron: Rail Cargo information Netherlands

Dinsdag, 29 oktober 2013

Deelnemersraad Rail Cargo: “Sporen naar de Maasvlakte”

Op donderdag 24 oktober jongstleden vond de jaarlijkse Deelnemersraad plaats van de Stichting Rail Cargo information Netherlands. Het thema was “Sporen naar de Maasvlakte”, hetgeen  tot uitdrukking kwam in de unieke treinrit vanaf Station ‘Rotterdam Stadion’ naar de RCT die exclusief voor de deelnemers van het voorlichtingsbureau werd georganiseerd.

Speciaal voor de treinrit was een tweetal panoramavoertuigen van het type ‘Rheingold’ gecharterd. De beide voertuigen deden in de jaren ’60 van de vorige eeuw dienst als luxetrein van Hoek van Holland/ Amsterdam door het Rijndal naar Zwitserland. Van dit type zijn slechts nog enkele wagons in omloop. Daarmee vormde de trein, waarvan de tractie werd geleverd door LTE Netherlands, een extra opvallende verschijning op de havenspoorlijn.

Na aankomst op de RCT en de hartelijke ontvangst door de Kramer Group liet André Kramer (directeur/ eigenaar) een korte bedrijfsfilm zien en hield John Verschelden namens de Kramer Group een referaat over de functie van het RCT op de Maasvlakte. Daarbij ging specifieke aandacht uit naar de oplossing die de terminal kan bieden met betrekking tot de bundelingsproblematiek op Maasvlakte 2.

Daarna was het woord aan Pieter Hofstra, voorzitter van het bestuur, die een toelichting gaf op de toekomst van het voorlichtingsbureau voor de lange termijn. Hofstra wees in zijn toespraak terug op de Deelnemersraad in november 2011 in Kasteel Rhoon, waar werd besloten om als voorlichtingsbureau zelfstandig verder te gaan. “Ondanks het wegvallen van de subsidie per 1 januari 2013, heeft het voorlichtingsbureau de belangrijkste activiteiten toch kunnen continueren”, aldus Hofstra. Niettemin gaf Hofstra te kennen dat het bestuur ernaar streeft om tot een definitieve oplossing te komen. Hofstra gaf daarbij te kennen dat de discussie omtrent ProRail en Keyrail vooralsnog weinig duidelijkheid verschaft en zolang deze discussie nog niet beslecht is er ook geen uitspraak zal worden gedaan over de inpasbaarheid van Rail Cargo binnen één van beide organisaties.

Interim Manager Cees van Altena kreeg vervolgens de gelegenheid een korte terugblik te geven op het afgelopen jaar en tevens de plannen te presenteren voor het komende jaar. De deelnemersraad werd afgesloten met een zeer smakelijk Chinees buffet, waarna de terugreis met de ‘Rheingold’ volgde naar Station ‘Rotterdam Stadion’.

Rail Cargo information Netherlands
Op dit moment zijn ruim 80 leden aangesloten bij de Stichting Rail Cargo information Netherlands. Deze bedrijven maken het mogelijk invulling te geven aan de primaire doelstelling van het voorlichtingsbureau, namelijk de promotie van het railgoederenvervoer. De kernactiviteiten van het bureau bestaan uit:

• Nieuwsvoorziening (website)
• Timetable intermodale diensten: zie www.railscout.nl  
• Het organiseren van netwerkbijeenkomsten 5x per jaar (Spoorcafé)
• Advies op maat
• Helpdesk
• Brochures, zoals ‘Spoor in Cijfers’
• Presentaties
• Participatie in beurzen en congressen

Impressie Deelnemersraad 2013

foto deelnemersraad

deelnemersraad 1

deelnemersraad 2

deelnemersraad 3

deelnemersraad 4