Deltalinqs en KNV richten zich gezamenlijk op spoorlobby

Bron: KNV

Donderdag, 22 januari 2015

Deltalinqs en KNV richten zich gezamenlijk op spoorlobby

Deltalinqs en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) bundelen hun krachten en spannen zich nu samen in voor de versterking van de positie van het spoorgoederenvervoer. De groeiende zorg ten aanzien van de recente verhogingen van de gebruikstarieven hebben hiertoe geleid.

Gedeelde zorgen
Spoorgoederenvervoerders zijn in Nederland verenigd binnen KNV Spoorgoederenvervoer (KNV SGV). De Nederlandse spoorterminals zijn aangesloten bij Deltalinqs. De achterban van beide organisaties wordt geconfronteerd met een aanzienlijke tariefsverhoging van de gebruiksvergoedingen op het spoor (18% tot 50%). De inschatting is dat de verhoging van de deze vergoedingen zal leiden tot een vermindering van de concurrentiepositie en het verlies van een groot ladingdeel voor de Rotterdamse haven.

Daarnaast zullen de bouwwerkzaamheden aan het spoor Emmerich-Oberhausen er toe leiden dat de capaciteit van het spoor tussen 2015 en 2022 sterk zal worden beperkt. KNV en Deltalinqs vinden het absoluut noodzakelijk dat het pakket aan maatregelen (her routering, randvoorwaarden, beter benutten), dat door de staatssecretaris is aangekondigd, zorgvuldig wordt uitgevoerd. Tijdens de realisatie van deze werkzaamheden moeten de gebruiksvergoedingen wat KNV en Deltalinqs betreft bevroren worden.

Samenwerking
Concreet komt de samenwerking tussen beide organisaties tot uitdrukking in een op te richten spoorcommissie waarin zowel de achterban van KNV als Deltalinqs zitting zullen nemen. Deze commissie heeft tot doel om de kennis ten aanzien van het spoor meer te bundelen, onderling informatie uit te wisselen en kansen/issues vroegtijdig te signaleren. Hoofdzakelijk zal aandacht worden besteed aan een inventarisatie van de wensen en issues van de terminals en de korte en midden termijn agenda voor het spoor.

Europa
Bij de versterking van de positie van het spoorgoederenvervoer speelt voor een klein land als Nederland de samenwerking op Europees niveau een belangrijke rol. Met de nieuwe samenwerking versterken KNV en Deltalinqs hun inbreng bij de European Rail Freight Corridors (ERFC’s).