Dijksma: spoorgoederenvervoer belangrijke pijler in ontwikkeling van duurzame mobiliteit

Bron: Rijksoverheid

Maandag, 18 januari 2016

Dijksma: spoorgoederenvervoer belangrijke pijler in ontwikkeling van duurzame mobiliteit

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma benadrukte tijdens de nieuwjaarsreceptie van werkgeversorganisatie KNV dat het klimaatakkoord een kantelpunt betekent voor de ontwikkeling van mobiliteit. Dijksma maakte volstrekt duidelijk dat ze samen met de sector snel werk wil maken van de milieudoelstellingen.

Volgens de Staatssecretaris ligt er op het gebied van het spoorgoederenvervoer een flinke uitdaging: "Na een periode van stagnatie neemt de vraag naar goederenvervoer weer toe. Het is belangrijk dat het spoor hiervan profiteert, ook om onze ambities uit het Klimaatakkoord waar te maken. Spoorgoederenvervoer is immers een duurzame optie; en hier liggen kansen."

Stabiliteit
Als basis hiervoor noemde Dijksma de Lange Termijn Spoor Agenda, waarbij meer samenwerking, efficiëntere oplossingen en het opzoeken van nieuwe markten ertoe moeten leiden dat het spoorgoederenvervoer aantrekkelijker wordt. Dijksma gaf toe dat meer stabiliteit in de gebruiksvergoeding voor het spoor daarbij helpt. Daarmee doelde de Staatsecretaris op het recent bereikte akkoord tussen ProRail en de goederenvervoerders.

"De aanpassingen van de tariefstructuur in de afgelopen jaren zorgden voor onzekerheid bij de vervoerders. Daarom is het akkoord dat we eind vorig jaar bereikt hebben, een goede stap. Met de extra bijdrage van 3 miljoen euro wil ik meer rust in de vergoeding aanbrengen, en de veiligheid op het spoor verbeteren door een bijdrage aan de kosten voor invoeren van het Informatiesysteem voor Gevaarlijke Stoffen (IGS).

Internationale afspraken
Dijksma gaf tenslotte aan uit te kijken naar samenwerking met de sector. Het wordt volgens de Staatsecretaris een zeer interessant jaar, mede vanwege het Europees voorzitterschap van Nederland. In het kader daarvan wordt op 21 juni een conferentie over het spoorgoederenvervoer georganiseerd tijdens de TEN-T dagen, waarbij onder andere over de verdere ontwikkeling van de spoorgoederencorridors wordt gesproken. "Maar liefst 90% van onze spoorgoederen gaat over de grens. Het is dus cruciaal dat we tot goede internationale afspraken komen. Zowel internationaal als nationaal draait het om samenwerking. Dat is mijn belangrijkste boodschap."