Diverse 'best practices' in nieuwe editie van Spoor in Cijfers (2016)

Bron: Rail Cargo information Netherlands

Maandag, 28 november 2016

Diverse 'best practices' in nieuwe editie van Spoor in Cijfers (2016)

Wist u dat er dagelijks 15 shuttles rijden tussen Nederland en Noord-Italië? U leest het in de nieuwste uitgave van Spoor in Cijfers. Daarin valt tevens te lezen dat het spoorgoederenvervoer het afgelopen jaar (2015) een groei liet zien van circa 5%. Ook voor dit jaar wordt een verdere groei van het volume verwacht.

Opvallend is dat de groei vooral het continentale vervoer betreft en dat hiervoor steeds vaker kraanbare trailers en wissellaadbakken worden ingezet. Hieruit valt op te maken dat steeds meer logistiek dienstverleners en indirect verladers kiezen voor het spoor.

“In Spoor in Cijfers 2016 is daarom een apart hoofdstuk gewijd aan ‘best practices’. De praktijkvoorbeelden dienen ter inspiratie voor partijen die interesse hebben in het spoorgoederenvervoer, maar de keuze om ook daadwerkelijk gebruik te maken van het spoor nog niet hebben gemaakt.” Dit zei Cor Hoenders, directeur van het voorlichtingsbureau Rail Cargo, bij de uitreiking van de eerste exemplaren tijdens het Spoorcafé afgelopen donderdag in Rotterdam.

Spoor in Cijfers is een jaarlijkse uitgave van Rail Cargo. Het is de 10e keer dat deze publicatie door het voorlichtingsbureau is opgesteld. Onderwerpen die in Spoor in Cijfers ter sprake komen, zijn onder andere de marktpartijen, vervoersconcepten, best practices, infrastructuur en veiligheid. Daarnaast worden aan de hand van diverse statistieken de meest relevante ontwikkelingen in het spoorgoederenvervoer geschetst.

Naast een Nederlandse versie zal de nieuwe editie van Spoor in Cijfers ook verschijnen in een Duitse en Engelse versie. Naar verwachting zullen die begin volgend jaar beschikbaar zijn. Een digitale versie van de Nederlandse publicatie kunt u reeds downloaden via de volgende link: spoor_in_cijfers_2016.pdf

Een hardcopy van de nieuwe uitgave is te bestellen door onderstaand bestelformulier in te vullen en te versturen naar info@railcargo.nl.

bestelformulier_spoor_in_cijfers_2016.pdf