Duurzaam, veilig en innovatief spoorvervoer draagt bij aan droomhaven

Bron: Rail Cargo information Netherlands

Donderdag, 10 september 2015

Duurzaam, veilig en innovatief spoorvervoer draagt bij aan droomhaven

Afgelopen vrijdag werd op de locatie van onderhoudsbedrijf Shunter door Pieter Hofstra, voorzitter van het bestuur van Rail Cargo, het startschot gegeven voor de spoorexcursie tijdens de Wereldhavendagen. In zijn openingsspeech noemde Hofstra de positieve ontwikkelingen in het spoorgoederenvervoer, zoals de verwachte groei, de uitbreiding in bestaande shuttles, de opening van de terminals op Maasvlakte 2 en de koffietrein uit China.

“Maar, er zijn ook bedreigingen”, ging Hofstra verder. “In algemene zin de concurrentie met de Noord-Duitse havens, waar het spoorvervoer goedkoper kan. De infraheffing en de toename ervan in ons land is erg zorgelijk. Ook moet de regeldruk en bureaucratie in het internationale spoorvervoer worden bestreden.”

Aansluitend ging René van der Plas, Directeur Spoor bij het Havenbedrijf Rotterdam, in op de strategische waarde van het spoorgoederenvervoer voor de haven. “Multimodaliteit is een unique selling point van Nederland en daarom investeert het Havenbedrijf in het realiseren van intermodale spoorverbindingen naar locaties waar het marktaandeel van Rotterdam klein is.”

Van der Plas noemde in het kort de uitdaging met betrekking tot de bouw van het Derde Spoor, waarbij maatregelen worden getroffen die nodig zijn om tot 2020 het spoorvervoer te kunnen blijven accommoderen en groei mogelijk te maken. “Recent zijn de resultaten van de eerste grote buitendienststelling, april-juni 2015, geanalyseerd en daaruit blijkt dat de punctualiteit niet verslechterd, maar eerder verbeterd is. Dit is het resultaat van intensief samenwerken, waarvoor complimenten aan alle betrokken partijen.”

Het slotwoord was aan Jos Toes, Managing Director bij Shunter, waarbij hij aan de hand van een drietal kernwoorden - ‘duurzaamheid’, ‘veiligheid’ en ‘innovatie’ - invulling gaf aan het hoofdthema van de Wereldhavendagen, namelijk een ‘Ideale droomhaven’.

Toes gaf als voorbeeld van duurzaamheid de geringe weerstand in het wiel-riel contact en de technische levensduur van spoormaterieel. “Tussen de locomotieven waarvoor wij onderhoud plegen, zijn exemplaren met meer dan 5 miljoen kilometer op de teller. Dat is 5x de levensduur van een vrachtauto en 25x de levensduur van een personenauto.” Niettemin noemde Toes als aandachtspunt de naar zijn mening te strenge toelatingseisen in Nederland voor modern, geluidloos en lichtgewicht spoormaterieel. “Onze infrastructuur is nog uitgerust met een verouderd systeem waardoor lichter gewicht niet eenvoudig kan worden gedetecteerd.”

Wat het begrip veiligheid betreft, stelde Toes dat een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de VPI, laat zien dat goederen per spoor door Europa laten vervoeren 64 keer veiliger is dan per vrachtwagen in termen van dodelijke verkeersslachtoffers. “Iedereen kent het begrip prijs/kwaliteitsverhouding. Laten we in het kader van de ideale droomhaven ook eens durven praten over prijs/veiligheids-verhouding”, aldus Toes.

Een voorbeeld van innovatie is volgens Toes het toepassen van andere brandstoffen voor diesellocomotieven. “Inmiddels is het mogelijk om met GTL-brandstof aanzienlijke reductie van fijnstof, zwaveloxide en CO2. Bij een droomhaven moeten mijns inziens dan ook locaties zijn waar locomotieven GTL-brandstof kunnen tanken.”

Bezoekers van de spoorexcursie konden tijdens de Wereldhavendagen diverse (elektrische) locomotieven en ander modern spoorwegmaterieel bewonderen, waaronder een gloednieuwe schuifwandwagon, een demonstratieketelwagon, containerdraagwagons, een graanwagon en een pocketwagon inclusief trailer. “Gelet op het grote aantal bezoekers en de vele positieve reacties kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd evenement”, laat Pieter-Dirk Roeleveld, Communication Coordinator bij Rail Cargo, weten.

De spoorexcursie werd georganiseerd door het voorlichtingsbureau Rail Cargo in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de NVBS en de firma Shunter BV.