Duurzaamheid met behoud van mobiliteit, dat zullen de hoofddoelen van de toekomst worden om Europa leefbaar te houden.

Bron: Rail Cargo information Netherlands

Dinsdag, 27 november 2018

Duurzaamheid met behoud van mobiliteit, dat zullen de hoofddoelen van de toekomst worden om Europa leefbaar te houden.

Duurzaamheid kan je op vele manieren toepassen en beschrijven, maar de definitie die filosoof en hoogleraar Ruud Veltenaar gaf tijdens het Spoorcongres op 10 oktober jongstleden was wel een hele goede. Hij zei namelijk dat bedrijven in de toekomst veel meer zullen worden afgerekend op hun bijdrage aan de leefbaarheid van de maatschappij dan op de winst die ze maken. Het samenwerken binnen een sector om klanten en samenleving de hoogst mogelijke waarde van producten en diensten te bieden, het co-creëren, dat wordt het nieuwe bestaansrecht van een onderneming.

Om Europa in beweging te houden, zullen bedrijven ook gaan samenwerken op gebied van transport en logistiek. De vrachtwagen is een perfect middel om op korte afstanden klanten goed te bedienen. Maar om eindeloos kris kras door Europa te rijden, dat zouden we niet meer moeten willen. Voor de langere afstanden binnen Europa is de trein een uitstekend alternatief. Echter, vaak ontbreekt bij verladers en logistieke dienstverleners het volume dat nodig is om zelf een trein te laten rijden.

Daarom is het initiatief van Lean & Green Off Road waar Den Braven Kits uit Oosterhout bij is betrokken zo’n mooi initiatief. Via het project Joint Corridor werkt zij samen met een aantal andere verladers en logistieke dienstverleners en bundelt haar lading op Polen op de intermodale shuttle Tilburg - Rzepin. Daarmee worden meer dan 250.000 wegkilometers per jaar bespaard. Een perfect voorbeeld van duurzaamheid met behoud van mobiliteit. Een uitgebreid interview met Gert-Jan Rombouts, Transport Manager bij Den Braven Benelux B.V. treft u aan op onze website.