Economische aspect altijd doorslaggevend voor klant

Bron: Rail Cargo information Netherlands

Donderdag, 25 februari 2016

Economische aspect altijd doorslaggevend voor klant

Tijdens het Spoorcafé van 18 februari in het Zalmhuis (Rotterdam) gaf Gerard de Groot, Managing Director van A2B-online Container, toelichting bij de keuze van de shortsea operator voor de haven van Moerdijk. “De ontsluiting via shortsea, barge, spoor en weg is voor ons essentieel”.

Als thema boven zijn inleiding schreef De Groot ‘Short sea on low cost airline principle’. Daarbij benadrukte De Groot dat dit principe niet zozeer het shortsea-traject betreft, maar te meer betrekking heeft op de gehele keten. “Wij varen bewust met 508 TEU schepen, zodat we een hoge frequentie kunnen realiseren. De kostenbesparing zit daarom vooral aan de landzijde, waarbij de goede ontsluiting van Moerdijk een zeer belangrijke rol speelt.”

De Groot gaf aan eerder tijdens zijn loopbaan bij het toenmalige Geest North Sea Line ook de voordelen van Moerdijk te hebben gezien, maar destijds teveel vast te hebben gezeten aan Rotterdam. “Door de kruisbestuiving in Rotterdam konden wij simpelweg niet opsplitsen.”

Volgens De Groot heeft Moerdijk alle faciliteiten voor een shortsea operator. Daarmee doelt hij op de beschikbare capaciteit van 500.000 TEU op jaarbasis, de ontsluiting van zowel barge, spoor als truck en de aanwezige crossdock faciliteiten. “Dankzij Moerdijk kunnen wij ons onderscheiden van de reguliere shortsea operator door gebruik te maken van regionale terminal. De afhandeling is hier sneller en het voor- en natransport van en naar de klant is korter en dus ook goedkoper.”

De ontsluiting via het spoor is voor de Groot van belangrijke toegevoegde waarde voor het logistieke model dat A2B-Online Container aanbiedt. Deepsea lading uit de Far East wordt overgeslagen in 45ft containers en per spoor verder vervoerd naar Italië. De retourvracht wordt vervolgens via Moerdijk per shortsea naar de UK getransporteerd.

In de periode bij Geest North Sea Line experimenteerde het bedrijf ook reeds met spoorgoederenvervoer naar Italië. Helaas toen niet al te succesvol. “Wij maakten deel uit van de ‘Fergeno-express’, maar zijn daar snel mee gestopt. De Italiaanse spoorwegen wisten zo nu en dan ervoor te zorgen dat onze trein ‘per toeval’ op een verkeerde terminal terecht kwam en in het slechtste geval kwam de trein nooit aan op bestemming.”

Gelukkig is dat tijdperk voorbij en ziet De Groot nu vooral veel voordelen van het spoor. Duurzaamheid en veiligheid spelen hierin een rol, maar vooral de kostenbesparing en betrouwbaarheid is volgens De Groot bepalend. “Het economische aspect is altijd doorslaggevend voor de klant, alle sociale en maatschappelijke aspecten ten spijt. Echter, als je beide doelen kunt bereiken, is dat natuurlijk perfect”, aldus De Groot.

Op dit moment rijden er vijf treinen per week vanuit Moerdijk naar Italië. Volgens De Groot is deze spoorverbinding een belangrijke spin off voor regionale verladers. “Men hoeft niet langer naar Rotterdam of Antwerpen en dat bespaart een hoop kosten. Om die reden geloven wij dat nieuwe spoorverbindingen vanuit Moerdijk naar andere bestemmingen kansrijk zijn.”