Eerste exemplaar '’10 IJzersterke verhalen’' uitgereikt

Bron: Rail Cargo information Netherlands

Donderdag, 7 juli 2011

Eerste exemplaar '’10 IJzersterke verhalen’' uitgereikt

Max Philips, directeur van het voorlichtingsbureau Rail Cargo information Netherlands, heeft vandaag het eerste exemplaar van de brochure '10 IJzersterke verhalen' uitgereikt aan EVO-directeur Machiel van der Kuijl. In de brochure komen ondernemers aan het woord die gekozen hebben voor goederenvervoer per spoor. EVO is de belangenbehartiger van ruim 30.000 bedrijven die goederen te vervoeren hebben.

De brochure ’10 IJzersterke verhalen’ is een initiatief van Rail Cargo information Netherlands. Dit is het voorlichtingsbureau voor goederenvervoer per spoor. Het bureau stimuleert het gebruik van spoor bij potentiële klanten, waaronder Nederlandse en buitenlandse bedrijven. De brochure dient als inspiratiebron voor nieuwe klanten van het spoor. In tien praktijkvoorbeelden vertellen ondernemers wat de beweegredenen zijn voor het gebruik van spoorvervoer.

Het valt op dat veel ondernemers voor het spoor kiezen vanwege duurzaamheid. De laatste maanden is een groeiende belangstelling waarneembaar voor railgoederenvervoer, met name vanuit verladende partijen en logistieke dienstverleners. Enerzijds zoeken zij naar mogelijkheden om hun transportkosten te verlagen en anderzijds vanwege de potentiële besparingen in de uitstoot van CO2. Uit de praktijkvoorbeelden blijkt dat het spoorvervoer hiervoor goede mogelijkheden biedt.

Machiel van der Kuijl onderschrijft het nut van deze brochure: “Grote verhalen die het spoorvervoer bewieroken of de grond in boren: daar kan EVO niets mee en belangrijker, daar hebben verladers ook helemaal geen behoefte aan. In de brochure '10 ijzersterke verhalen: gebruikerservaringen van goederenvervoer per spoor' komen praktijkverhalen van gebruikers aan de orde. Met aandacht voor efficiency, veiligheid en betrouwbaarheid, zaken die van groot belang zijn voor de verlader bij zijn vervoerskeuze. De gebruikers vertellen een eerlijk verhaal over waar het spoor wel – en waar minder – geschikt voor is en over ‘spoorvreemde producten’ die toch hun weg naar het spoor vinden.”