"Gevaarlijke stoffen" thema tijdens Spoorcafé 21 juni 2012

Bron: Rail Cargo

Donderdag, 28 juni 2012

Op donderdag 21 juni vond voor de derde keer dit jaar het Spoorcafé plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd nagedacht over het thema “Gevaarlijke stoffen op het spoor”.

Het thema werd belicht vanuit een tweetal invalshoeken. In de eerste plaats toonde Paul Swaak, Programma Manager van het Nationaal Rail Informatienetwerk (NRI), de resultaten van een onderzoek naar de informatievoorziening in de railketen inzake gevaarlijke stoffen.

Daarna besprak Pehr Teulings, secretaris van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG), een aantal actuele veiligheidsvraagstukken in het spoorvervoer.

Voorafgaand aan beide lezingen gaf Mirjam Keijzer van Agentschap.nl een korte samenvatting van de bijeenkomst die op 29 mei jongstleden heeft plaatsgevonden en in het teken stond van de subsidieregeling “Bundeling van goederenstromen voor vervoer op het spoor”(BGS).

Een tweetal presentaties die verzorgd zijn tijdens het Spoorcafé kunt u onderstaand downloaden. Vragen naar aanleiding van de presentatie kunt u richten aan de auteur of per e-mail sturen naar roeleveld@railcargo.nl

presentatie_nri_paul_swaak.pdf

presentatie_bgs_agentschapnl.pdf