Goederenvervoer per spoor in Nederland veelal op buitenland gericht

Bron: CBS

Dinsdag, 21 juni 2016

Goederenvervoer per spoor in Nederland veelal op buitenland gericht

Over Nederlands spoor is 42 miljoen ton aan goederen vervoerd in 2015, 7 procent meer dan in 2014. Het grensoverschrijdende goederenvervoer per spoor nam met 4 procent toe. Vooral het vervoer van goederen naar Nederland steeg aanzienlijk. Van de goederen die over het Nederlandse spoor werden vervoerd, kwam 70 procent uit Duitsland of ging naar Duitsland. Dit meldt CBS.

Het Nederlandse goederenvervoer per spoor is voornamelijk grensoverschrijdend. In 2015 kwam 9 miljoen ton goederen Nederland binnen, 27 miljoen ton goederen verliet het land. Nog eens 2 miljoen ton goederen werd over Nederlands grondgebied vervoerd, zonder hier geladen of gelost te worden. Het gaat om goederenvervoer tussen België en Duitsland over het Nederlandse spoornet.

Binnen Nederland werd over het spoor bijna 4 miljoen ton vervoerd, ruim 20 procent meer dan in 2014. Het spoor speelt een bescheiden rol in het Nederlandse goederenvervoer. Slechts 2,4 procent van alle vervoerde goederen in Nederland ging in 2015 via het spoor.

Hoewel Nederland een van de drukste spoornetten van de EU heeft, is het goederenvervoer per spoor relatief beperkt. Het spoornet in Nederland wordt in vergelijking met andere Europese landen relatief veel voor passagiersvervoer gebruikt. Daarnaast wordt in ons land relatief veel per schip vervoerd. In Nederland gaat bijna 40 procent van het goederenvervoer (buiten de zee of de lucht) per binnenvaart, dit is in de EU gemiddeld 7 procent. Een goed waternetwerk is niet in alle Europese landen voorhanden. Nederland heeft op twee EU-landen na de meeste kilometers aan bevaarbare waterwegen.

Vooral containers en grondstoffen
Ruim een derde van de goederen die in 2015 per trein vervoerd werden, zat in containers. Daarnaast bestond een groot deel van de vracht uit kolen en ertsen. Andere goederen die per spoor werden vervoerd zijn bijvoorbeeld chemicaliën, metaal(-producten) en transportmiddelen.

Bijna 70 procent van de goederen die per spoor vervoerd werden, had Duitsland als herkomst of bestemming. Italië volgde met 13 procent van de per trein vervoerde goederen. Slechts een klein deel van de goederen, 4 procent, kwam uit België of ging daarnaartoe, evenveel goederen als er van of naar Tsjechië gingen.