Groei multimodaal vervoer in Brabant afgeremd door wachttijden in zeehavens

Bron: MCA Brabant

Woensdag, 30 maart 2016

Groei multimodaal vervoer in Brabant  afgeremd door wachttijden in zeehavens

In Noord-Brabant werden in 2015 3% meer containers multimodaal overgeslagen dan in 2014. Die groei had volgens de exploitanten van de Brabantse terminals groter kunnen zijn als de wachttijden voor binnenschepen in de zeehavens korter waren geweest. Een gevolg van wachttijden en vertragingen in de zeehavens is veel onnodig vervoer over de weg. Vervoer dat dus niet multimodaal – daarmee minder milieuvriendelijk – plaatsvond. Het aantal TEU over de weg onder de regie van de inland terminals was in 2015 ruim 300.000 TEU, dat meer dan een kwart van het totale volume is. Vooral tussen Moerdijk en Rotterdam werden relatief veel containers over de weg vervoerd.

De vertragingen in de zeehavens werden in 2015 deels veroorzaakt door de inzet van steeds grotere zeeschepen in het intercontinentale transport van containers. Tevens was de ingebruikname van de nieuwe terminals op de Maasvlakte 2 van invloed op de vertragingen. De exploitanten van de terminals in Brabant hebben goede hoop op verbetering van de situatie in 2016.
De omvang van de multimodale containeroverslag in Brabant bedroeg 852.000 TEU. Hiervan werd 86.000 TEU afgewikkeld over het spoor en 766.000 TEU via de binnenvaart. In het totaaloverzicht is voor het eerst ook de binnenlandse containeroverslag in Moerdijk meegenomen.

Afname hergebruik 
In algemene zin is er in Brabant een afname van het hergebruik van multimodaal vervoerde containers. Detention- en demurragekosten zijn de grootste oorzaak van het vaak onnodig moeten herpositioneren van lege containers richting zeehavens. Ook hier geldt dat de onzekerheid en de vertraging bij de afhandeling in Rotterdam de terminals ertoe dwingen containers eerder (leeg) naar Rotterdam te vervoeren.

Groeiverwachting 2016
In 2016 verwachten de inland terminals een verdere groei van het volume vanwege een aantal nieuwe klanten. Een vlottere afhandeling van de containerbinnenvaart in de zeehavens moet de trend naar een verdere modal shift van vervoer over de weg naar het water ondersteunen. De gemiddelde omvang van het volume bij bestaande klanten wordt als stabiel omschreven.

Brabantse inland containerterminals
• BCTN; BCTN Den Bosch
• Van Berkel Logistics; Inland Terminal Veghel en Inland Terminal Cuijk
• Mepavex Logistics; Markiezaat Container Terminal Bergen op Zoom
• Rietveld transport en logistics; Oosterhout Container Terminal
• OOC-terminals bv; OOC-terminals Oss
• Van der Linden groep; Regionaal Overslag Centrum Waalwijk
• GVT Group of Logistics; Barge Terminals Tilburg, Rail Terminal Tilburg, Rail Terminal Eindhoven
• CCT Moerdijk; Moerdijk Container Terminal