Haven Amsterdam op eigen benen

Bron: Haven Amsterdam

Vrijdag, 30 november 2012

Haven Amsterdam op eigen benen

Het Amsterdamse havenbedrijf wordt verzelfstandigd. Dit besluit heeft de Amsterdamse gemeenteraad op 29 november genomen. Het havenbedrijf wordt een overheids-NV waarvan de aandelen voor 100% van de gemeente Amsterdam zijn. Een verzelfstandigd havenbedrijf biedt de beste kansen en condities voor de haven en de stad. Haven Amsterdam kan in die vorm slagvaardiger zijn, de economische bedrijvigheid beter aanjagen en daardoor meer waarde toevoegen aan de stad en regio.

Slagvaardig
Havendirecteur Dertje Meijer is blij met het raadbesluit. ,,Haven Amsterdam kan in de nieuwe vorm de internationale concurrentie straks beter het hoofd bieden en slagvaardiger optreden. Het biedt ook alle kans om de regionale samenwerking verder te bevorderen en de lusten en lasten van de haven in de regio evenwichtiger te verdelen. Dat biedt kansen onze groeiambitie waar te maken. Dit besluit van de gemeenteraad, betekent voor mij en onze medewerkers een belangrijke ontwikkeling in de historie van ons bedrijf. Ik ben blij met het vertrouwen van de gemeenteraad, dat we verantwoord kunnen overgaan naar deze nieuwe structuur. In onze havenwereld zie ik overal havenbedrijven die op eigen benen staan. Haven Amsterdam is daar ook aan toe. Dat vinden onze klanten eveneens. Wij zijn er klaar voor’’.

Kansen
Havenwethouder Freek Ossel is tevreden met het raadsbesluit. ,,We hebben samen met de gemeenteraad afgelopen jaren zorgvuldig alle elementen nader onderzocht en uitgewerkt. De gemeenteraad heeft daar een actieve rol in gespeeld. Met de heldere structuur en beschrijving van verantwoordelijkheden biedt deze overstap de beste kansen en condities voor de haven en de stad. Het havenbedrijf kan efficiënter in de markt opereren, de gemeente blijft verantwoordelijk voor de publieke taken.’’ De gemeentelijke beleidskaders en richtlijnen blijven van toepassing op Havenbedrijf Amsterdam NV.

Overheids-NV
Een overheids-NV is de meest passende rechtsvorm, omdat Havenbedrijf Amsterdam NV publiekrechtelijke taken blijft uitvoeren en de havenactiviteiten grote effecten hebben op publieke doelen, zoals de economie, milieu, ruimtelijke ordening, bereikbaarheid en veiligheid. ,,In een NV-vorm kan Haven Amsterdam op grotere schaal internationale, nationale of regionale samenwerking aangaan en tegelijkertijd een meer ondernemende rol innemen als strategische partner. Intensivering van samenwerking vereist dat het havenbedrijf de bijbehorende verantwoordelijkheden en belangen kan delen met samenwerkingspartners’’, aldus wethouder deelnemingen Carolien Gehrels.
Wanneer de overgang naar de overheids-NV kan plaatsvinden, hangt af van een referenduminitiatief over dit onderwerp.

Slimme haven
Haven Amsterdam is de vierde haven van West-Europa en wil een slimme haven zijn met als kern duurzame groei. Groei die banen en inkomsten oplevert en waarbij de haven op een slimme manier met beschikbare ruimte omgaat. Groei zonder aantasting van de kwaliteit van water, bodem en lucht. Groei waarmee inwoners van Amsterdam het havengebied nog meer gaan waarderen als interessant en aantrekkelijk. Dit wil Haven Amsterdam bereiken door intensieve samenwerking met partners in het bedrijfsleven, stad en regio.