Holland Rail Terminal in Bleiswijk biedt perspectief voor eerste klimaatneutrale vervoersketen wereldwijd

Bron: Railbrokerz

Donderdag, 12 januari 2017

Holland Rail Terminal in Bleiswijk biedt perspectief voor eerste klimaatneutrale vervoersketen wereldwijd

Nederland bestaat uit een aantal tuinbouwclusters, ook wel Greenports genoemd. Een goede bereikbaarheid van deze Greenports is essentieel. Echter, door de toenemende congestie op de weg en de strengere regelgeving op het gebied van rij- en rusttijden en milieu staan deze clusters onder druk. De gemeente Lansingerland, en met name de kern Bleiswijk, ligt in de Greenport ‘Westland-Oostland’ waar dagelijks honderden vrachtwagens vol (lokale) producten (groente, bloemen en planten) de regio in en uitrijden. Dit transport gebeurt nu grotendeels per vrachtwagen. Met als gevolg: veel verkeersbewegingen en een hoge uitstoot van CO2.

In opdracht van de gemeente heeft extern adviesbureau Railbrokerz onderzocht en berekend wat de kansen zijn voor de aanleg van een duurzame railterminal (overslagpunt van goederen) in Bleiswijk. Beoogde locatie is een gebied rondom het veilingterrein: vanaf de A12 en het spoor tot aan de bebouwde kom. Uit de berekeningen komt naar voren dat vervoer per spoor voor veel populaire bestemmingen minimaal even duur maar vaak zelfs goedkoper is dan transport over de weg. Bovendien maakt de aanleg van de terminal vervoer naar veel meer bestemmingen wereldwijd mogelijk. Tot aan China toe. Dat biedt volop kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven!

Klimaatneutraal
De aanleg van de railterminal in Bleiswijk maakt de ontwikkeling van de eerste klimaatneutrale vervoersketen wereldwijd mogelijk. Door het gebruik van elektrisch vervoer op het terrein, het gebruik van lokaal opgewekte groene energie voor de koeling van containers én de inzet van elektrische treinen, ontstaat de eerste klimaatneutrale vervoersketen. De laagste carbon footprint voor goederenvervoer. Een innovatie waarmee Lansingerland zich wereldwijd op de kaart kan zetten!

Een aantal bedrijven uit binnen- en buitenland heeft al aangegeven interesse te hebben in de Holland Railterminal. Samen met hen en met vertegenwoordigers van de overheid, het spoorwegnetwerk en diverse brancheorganisaties, wordt bekeken welke stappen verder ondernomen moeten worden (financiering, management, capaciteit) om de Holland Railterminal succesvol en rendabel te kunnen exploiteren.