Innovatieve oplossingen voor het vervoer op de Rhine-Alphine corridor

Bron: ERS Railways

Donderdag, 4 december 2014

Innovatieve oplossingen voor het vervoer op de Rhine-Alphine corridor

BLS Cargo AG en ERS Railways hebben met het zogenoemde ‘Eén locomotief-vier landen’ project de Swiss Logistics Award 2014 gewonnen. De 19e prijsuitreiking vond plaats op 26 november in Bern. Het belangrijkste element om deze prestigieuze prijs toe te kennen, is het rendement dat behaald is met het verminderen van het aantal locomotieven.

In het ’Eén locomotief- vier landen’ concept, wordt gebruik gemaakt van multisysteem locomotieven van Bombardier. Deze locomotieven kunnen worden ingezet in de 4 landen die worden aangedaan gedurende het transport van Rotterdam naar Italië. Het gebruik van 1 locomotief heeft als groot voordeel dat er op de grensovergangen geen locomotief wissel hoeft plaats te vinden, met als gevolg een snellere transittijd.

Innovatieve oplossingen voor het vervoer op de Rhine-Alphine corridor
ERS Railways is één van de koplopers in de ontwikkeling van innovatieve intermodale transportoplossingen op belangrijke Europese corridors. Sinds december 2013, biedt ERS Railways de railconnectie Rotterdam – Melzo (ten oosten van Milaan) aan via het nieuwe ‘1 locomotief’-concept. Deze dienst heeft dagelijkse vertrekken vanaf Rail Service Center in Rotterdam naar de Sogemar Terminal in Melzo via de Rhine-Alphine Corridor. Dit is een belangrijke route binnen het TEN-T netwerk. Deze route heeft één van de hoogste transport frequenties binnen Europa. Mede hierdoor heeft deze corridor de aandacht getrokken van de lidstaten. Het doel is om het transport over de weg terug te dringen en deze om te zetten naar een meer duurzame vorm van transport.

1.200 km reizen binnen 21 uur - met dank aan non-stop rijdende locomotieven
‘Door middel van non-stop rijdende locomotieven, kunnen onze shuttles een afstand van 1.200 km afleggen binnen 21 uur. Deze korte transittijd wordt mede mogelijk gemaakt door het gebruik van een multisysteem locomotief waardoor langdurig oponthoud bij de grens voorkomen wordt. In plaats van het uitwisselen van locomotieven aan de landsgrenzen, starten de machinisten hun dienst aan de grens bij de hand-over punten. Dit gebruik van modern materieel kan worden beschouwd als een hele prestatie, gezien de omstandigheden en wettelijke vereisten waaraan de locomotieven moeten voldoen om in alle landen deel uit te maken van deze corridor’, legt Frank Schuhholz uit, Managing Director van ERS Railways.

‘Gezien het feit dat er bepaalde beperkingen opgelegd worden ten aanzien van de beschikbaarheid van dergelijk type locomotieven op de markt, zijn we nu in een positie om deze corridor op te schalen binnen een relatief korte periode, omdat er maar een beperkt aantal extra middelen voor nodig zijn’, voegt hij toe.

Om de uitdagingen van een dergelijke goed doordacht systeem te illustreren, is het belangrijk om te weten dat alle vier de landen waarin de shuttle rijdt, verschillende elektrische evenals treinbeveiligings-systemen hebben. Door het overwinnen van deze technische hindernissen, biedt ERS Railways een intermodale transport oplossing, die aansluit op de wensen van haar klanten. Het winnende ‘Eén locomotief – 4 landen’-concept helpt mee om de EU-doelstellingen van 2011 te behalen en zo de concurrentiepositie van het spoor ten opzichte van wegvoer verder te verhogen.