Inter Ferry Boats ontwikkelt eigen netwerk in Zuid-Oost Europa

Dinsdag, 7 december 2010

De aandeelhouders van Intercontainer-Interfrigo hebben op 26 november 2010 tijdens een algemene vergadering in Brussel besloten om het bedrijf te liquideren. Een curator is inmiddels benoemd, die heeft besloten om de bestaande diensten voort te zetten in afwachting van geïnteresseerde partijen.

Ten gevolge van de liquidatie heeft Bart Van der Cruysse, directeur-generaal van ICF, zijn ontslag ingediend. Hij blijft echter betrokken bij de ontwikkeling van de diverse activiteiten. 
Curator Joan Dubaere, advocaat-vennoot van Racine en Vergels in Brussel, heeft beslist om de exploitatie van de trein- en pendeldiensten (145 in totaal, o.m. vanuit Herne en recentelijk tussen Antwerpen en Sopron) voort te zetten om hun overname te vergemakkelijken.

IFB neemt deel van ICF personeel en resources over
Voortbouwend op de sterke positie in het vervoer van maritieme containers vanuit de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Rotterdam, plus continentale containerbewegingen van België naar Spaanse, Franse, Italiaanse en Roemeense bestemmingen, heeft IFB op 7 december besloten om haar netwerk in Zuidoost Europa uit te breiden door het in dienst nemen van een deel van het ICF personeel en resources. Hierdoor zorgt het voor continuïteit van de trafieken op deze as.

Discussies waren aan de gang met de meest voor de hand liggende partner in deze regio ICF Intercontainer-Interfrigo nv, met de bedoeling de twee bedrijven op één lijn te krijgen voor een gemeenschappelijke strategie voor groei. Het werd al snel duidelijk dat één enkele, gerichte netwerkmanagement benadering de meest efficiënte manier was om te voldoen aan de eisen van toekomstige klanten. IFB heeft daarom een overeenkomst met ICF bereikt om een deel van het personeel en de middelen in dienst te nemen die betrokken zijn bij de Zuidoost corridor en om
hen te integreren in hun bedrijfsstructuur, zijnde IFB East.

IFB East zal een nieuwe en verenigde aanwezigheid in de markt aanbieden, inspelend op het veranderende politieke en economische landschap die vorm geeft aan de evolutie van intermodale goederenstromen. Het onmiddellijke doel is de kwaliteit van de dienstverlening te behouden tijdens deze transitie periode, terwijl ook bestemmingen in Duitsland, Turkije en Griekenland toegevoegd worden aan het IFB-netwerk. Nieuwe ontwikkelingen zijn  gepland voor 2011 met een uitgebreidere keuze van terminals en een verbeterde planning van treindiensten die verladers een breder gamma aan logistieke alternatieven zal bieden.

Geert Pauwels, CEO IFB en Head of SNCB Freight Division zegt: "IFB heeft een duidelijk signaal naar de markt gestuurd dat we van plan zijn om de Zuidoost spoorcorridor te ontwikkelen. We concentreren ons daarbij op een hoger niveau van dienstverlening, op de kortst mogelijke transittijden en op betrouwbare performantie. Onze business is pan-Europese intermodale goederenstromen te organiseren. Door de uitbreiding van ons netwerk naar Turkije en Griekenland tonen we onze voortdurende toewijding aan onze klanten.”

Bart Van der Cruysse, bij ICF betrokken bij de verdere ontwikkeling van de verschillende businesses, verklaart: “Turkije en Griekenland, maar ook andere landen in Zuidoost Europa, behoren tot een economisch gebied met een enorm potentieel. Als IFB zich vandaag positioneert op de belangrijke West – Zuidoost corridor, is dat op het juiste moment. Met de transfer van een deel van de resources en personeel met een grote knowhow van ICF naar IFB, heeft IFB de nodige middelen in handen om een zeer kwaliteitsvolle dienst te bieden aan haar bestaande en nieuwe klanten.”

IFB EAST netwerk
Het netwerk zal verder worden geactualiseerd in de nabije toekomst. IFB zal later meer gedetailleerde informatie verzenden over het toekomstige dienstenaanbod.

Over IFB Inter Ferry Boats:
Inter Ferry Boats nv is gevestigd te Antwerpen en maakt als zelfstandige dochtermaatschappij van NMBS deel uit van NMBS Logistics. De onderneming biedt sinds meer dan tien jaar betrouwbare multimodale oplossingen om containers, grondstoffen en goederen te vervoeren in binnen- en buitenland per spoor, vrachtschip of -wagen. IFB biedt spoorvervoer aan, maar beschikt tevens over terminals in België en Frankrijk voor de handling van de vracht. IFB heeft onder andere het succesvolle Narcon (National Rail Container Network) ontwikkeld, een dagelijkse verbinding via spoor, terminal en truck tussen de kaaien van Antwerpen en Zeebrugge met het hinterland. IFB heeft eigen commerciële en operationele teams in Frankrijk en Italië en is vertegenwoordigd in Nederland. H&S Container Line is een filiaal van de IFB Groep en is specialist in binnenvaart tussen de Noordzeehavens en de economische centra in het Rijngebied.

Meer informatie op www.interferryboats.bewww.nmbslogistics.be