Internationaal spoorbouwer Swietelsky opent vestiging Benelux

Bron: Rail Cargo

Vrijdag, 21 januari 2011

Op 21 januari heeft Europarlementariër Corien Wortman de nieuwe vestiging van Swietelsky Rail Benelux geopend in Oisterwijk aan de Parklaan 13. Tegelijkertijd kreeg het bedrijf uit handen van Patrick Buck van ProRail de officiële erkenning als spooraannemer. Daarnaast was IVW aanwezig om de vervoerslicentie B uit te reiken aan Rail Transport Services, een dochteronderneming van Swietelsky.

Swietelsky is een van oorsprong Oostenrijks concern dat in steeds meer landen is vertegenwoordigd. Naast Nederland wordt ook gewerkt aan de verkrijging van een licentie in België en Luxemburg.  Het bedrijf onderscheidt zich door zijn werkmethodes, die duurzaam, effectief en efficiënt zijn. Swietelsky ontwikkelt namelijk eigen machines die in staat zijn in één beweging het spoor en ballastbed te vervangen. Normaal gesproken gebeurt dit in twee fasen. Door deze efficiënte werkwijze doet Swietelsky een vervanging van een baanvak in één weekeind in plaats van twee.

De duurzame werkwijze van Swietelsky past in het concept van de CO2 prestatieladder van ProRail, de grootste opdrachtgever in de spoorbouw. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe machine PM100, die in samenwerking met Europool is ontwikkeld. Deze machine is in staat om materiaal op de bouwplaats te recyclen.

Algemeen directeur Swietelsky Rail Benelux, John Weijtmans, is verheugd dat Europarlementariër Corien Wortman de opening wilde verrichten: “Dit onderstreept de huidige ontwikkelingen in de railinfra wereld. Steeds meer aannemers richten zich op de Europese markt in plaats van alleen te focussen op de nationale markt.” Deze ontwikkeling wordt ook ingegeven door de enorme investeringen die de nieuwste machines vragen. “Een moderne bouwmachine kost tegenwoordig al snel 60 miljoen euro, dus die bouw je niet voor één land, maar voor Europa”, alsdus Weijtmans.

Al bij aanvang heeft het concern Swietelsky gekozen voor het onderbrengen van zijn  activiteiten in twee aparte bedrijven. De spooraannemer activiteiten zijn ondergebracht in Swietelsky Rail Benelux, en heeft nu dus de officiële erkenning door ProRail. De vervoersactiviteiten zijn ondergebracht in RTS, dat staat voor Rail Transport Services.

De erkenning als spooraannemer werd uitgereikt door Patrick Buck, directeur Projecten van ProRail. Buck gaf aan dat ProRail gebaat is bij meer concurrentie in de markt. De markt van de spooraannemer schetst hij als een bijzondere markt, waar in feite maar één opdrachtgever is. Het volume van de opdrachten zal door de markt gedeeld moeten worden. Buck verwacht niet dat er nog tientallen andere aannemers zullen verschijnen. Het belangrijkste streven van ProRail is dat de aannemers professioneel en veilig werken.

RTS bestond reeds langere tijd in Oostenrijk en heeft al locs en wagons die toegelaten zijn in Nederland. Er is zorgvuldig gewerkt aan het verkrijgen van de erkenning als nieuwste spoorvervoerder in Nederland. Hiervoor is op de eerste plaats het certificaat deel A nodig. Dit behelst het hebben van een goedgekeurd veiligheidsmanagement systeem. RTS had dit al omdat het in Oostenrijk al langere tijd actief was als erkende spoorvervoerder. Het certificaat deel B, dat nu is uitgereikt, betreft het aantonen van de kennis en kunde om te opereren als spoorvervoerder. RTS kan nu voor haar moederbedrijf Swietelsky en voor andere klanten transporten uitvoeren in Nederland. Paul Gelton, directeur van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, benadrukte bij de uitreiking dat Nederland een van de meest veilige spoornetwerken ter wereld heeft.

Directeur Weijtmans is ervan overtuigd dat Swietelsky en RTS een goede aanvulling zijn op de spoormarkt in de Benelux: “Met onze innovatieve machines en duurzame werkmethoden kunnen wij prima concurreren met de huidige producten, maar ook een bijdrage leveren aan het effectiever en efficiënter benutten van werktijd. Hierdoor zal de overlast voor de treinreizigers in de toekomst beperkter worden.”