Keyrail blij met zekerheid aanleg derde spoor

Bron: Keyrail

Donderdag, 25 juli 2013

Keyrail blij met zekerheid aanleg derde spoor

Keyrail is blij met het definitieve akkoord voor de aanleg van het Derde Spoor. De afgelopen jaren hebben verschillende ministers van Infrastructuur & Milieu er bij hun Duitse collega’s op aangedrongen dat de aanleg van dit spoor noodzakelijk is. Het is positief dat in deze tijden van economische crisis zo’n bedrag beschikbaar wordt gesteld. Duitsland heeft ook belang bij de aanleg, want veel goederentreinen hebben een Duitse bestemming.

Het Derde Spoor geeft zekerheid dat de komende jaren ruimte ontstaat om de groei van het goederenvervoer per spoor op te vangen. Op dit moment rijden er ongeveer 500 goederentreinen per week over de Betuweroute. Met de komst van het extra spoor én de ingebruikname van de Tweede Maasvlakte aan het einde van dit jaar kan het vervoer in de komende jaren stijgen naar 1500 treinen per week. De toename past in de ambitie van de spoorsector en die van de havenbedrijven. De ambitie van Keyrail sluit hier nauw op aan. De infrabeheerder wil het aandeel van het spoorvervoer naar het achterland laten toenemen. Hiervoor is niet alleen ruimte nodig op het spoor, maar moet ook de efficiency van het spoor worden verbeterd. Dit wil Keyrail bereiken door de verschillende schakels in de spoorlogistiek beter op elkaar te laten aansluiten.

De komst van het Derde Spoor is goed nieuws voor de spoorvervoerders die gebruik maken van de Betuweroute. Zij krijgen meer zekerheid dat zij in de toekomst kunnen doorgroeien. Het is ook goed nieuws voor de bedrijven die hun goederen meegeven met deze vervoerders om ze per spoor naar hun klanten in het achterland te brengen. Zij kunnen hiermee hun duurzaamheidsstrategieën voor de toekomst waarmaken en blijvend kiezen voor vervoer per spoor.