Kombiverkehr verwacht sterke stijging in 2013

Bron: Kombiverkehr

Woensdag, 23 januari 2013

Kombiverkehr verwacht sterke stijging in 2013

De Duitse intermodale rail operator Kombiverkehr verwacht in 2013 een significant groter aantal eenheden te vervoeren. Volgens Managing Director Robert Breuhahn is dat deels vanwege de toenemende vraag van klanten naar nieuwe spoordiensten en aanvullende capaciteiten. Daarnaast doordat Kombiverkehr in de tweede helft van 2012 een aantal nieuwe diensten heeft gelanceerd. "Deze zouden moeten weerspiegelen in de volumeontwikkeling in 2013", aldus Breuhahn.  

Het aantal vervoerde containers, wissellaadbakken en semi-trailers bleef in 2012 achter ten opzichte van het jaar ervoor, namelijk een daling van 4,7%. Desondanks nog altijd goed voor een CO2-besparing van één miljoen ton, zo meldt Kombiverkehr in het persbericht. 

In totaal vervoerde Kombiverkehr internationaal 707.500, hetgeen een daling betekent van 5,0%. In het nationale vervoer was de daling iets minder sterk (3,7%) en werden in totaal 219.700 eenheden vervoerd. Volgens Breuhahn zijn er twee belangrijke redenen voor de daling na twee opeenvolgende jaren van groei. “In de eerste plaats de toestand van de economie, met name in de tweede helft van 2012. Daarnaast de versperringen in het transitovervoer door de Alpen, zowel de geplande sluitingen op de Brenner als de ongeplande sluiting in Zwitserland”. Beide sluitingen hadden een sterke impact op de volumes in 2012.

Tegelijkertijd werden in 2012 belangrijke stappen gezet in de verbetering van de dienstverlening en beschikbare capaciteit binnen het Europese netwerk van Kombiverkehr. Zo zijn 100 pocket wagons van het type T 3000 in productie om de sterke groei van semi-trailers op te kunnen vangen. Deze maand zal de eerste serie van 29 wagons worden opgeleverd en ingezet worden op diverse nationale en internationale routes. In 2012 werden tevens grote terminal-uitbreidingsprojecten afgerond, waardoor capaciteitsknelpunten konden worden opgelost.

Voorbeelden van nieuwe diensten en capaciteitsuitbreidingen in 2012 zijn de vijfwekelijkse diensten tussen München en Leipzich als ook tussen Köln en München. Daarnaast een extra shuttle tussen Ludwigshafen en Barcelona El Morrot die 3x per week heen en weer pendelt.