Lichte groei transportvolume Vos Logistics in 2013

Bron: Vos Logistics

Dinsdag, 6 mei 2014

Lichte groei transportvolume Vos Logistics in 2013

Europees logistiek dienstverlener Vos Logistics realiseerde in 2013 een hogere omzet. Na een zwak eerste halfjaar liet de onderneming een krachtig herstel zien in de tweede helft van het jaar. De duurzaamheidsprestatie is eveneens verbeterd. Voor 2014 verwacht Vos Logistics een hogere omzet en verbetering van het resultaat.

2013: meer volume, solide klantbasis maar druk op de tarieven
Vandaag publiceert Vos Logistics zijn geïntegreerde financieel en duurzaamheidsverslag 2013 (www.voslogistics.com). Daarin staat dat de omzet in 2013 met 2 procent is gegroeid tot € 248,4 miljoen en de volumes toenamen met 2,7 procent. Nieuwe klanten en een uitbreiding van activiteiten bij bestaande klanten liggen hieraan ten grondslag. De volumegroei geldt voor zowel Cargo als Logistic Services. Bij Bulk lagen de volumes lager door de achterblijvende vraag in de petrochemische industrie.

Door de aanhoudende overcapaciteit in de markt, bleven de vrachttarieven in 2013 achter bij de ontwikkeling van de kosten. Dit had een negatief effect op de kwaliteit van de omzet. Daarnaast namen de operationele kosten toe door uitbreiding van warehouseactiviteiten. De EBIT kwam hierdoor uit op € 3,2 miljoen (2012: € 4,9 miljoen). Het resultaat voor belastingen was licht positief. Met name door een non-cash herwaardering van de belastingpositie werd een beperkt nettoverlies van € 0,8 miljoen geboekt.

Kostenbeheersing en gerichte investeringen in kwaliteit van de operatie, mensen en de vloot
Om de kosten te beheersen, is de vestiging in Italië in 2013 gesloten en is de transportoperatie in Slowakije gestopt. Daar staat tegenover dat de operaties in Polen en Roemenië zijn versterkt. De vervoerscapaciteit voor internationaal transport is in beide landen verder uitgebreid en er is flink geïnvesteerd in training en opleiding van met name Oost-Europese chauffeurs op het gebied van veiligheid, rijgedrag en technische vaardigheden. Daarmee kan Vos Logistics kwalitatief hoogwaardige transportdiensten leveren tegen een concurrerend kostenniveau.

In 2013 heeft Vos Logistics € 32 miljoen geïnvesteerd in trucks, trailers, onboard computers en ander materieel. Zo zijn er 155 Euro 5 en 35 Euro 6 trucks, 110 EEV en 10 LNG-trucks ingestroomd. Met een gemiddelde leeftijd van 2,4 jaar beschikt de onderneming over een van de meest vitale vloten van West-Europa. In het kader van het vervangingsprogramma van de opleggers zijn in 2013 180 megatrailers en silo-opleggers ingestroomd.

Focus op veiligheid en rijgedrag levert belangrijke bijdrage aan verbeterde duurzaamheidsprestatie
Overall heeft Vos Logistics ook in 2013 onverminderd geïnvesteerd in de ontwikkeling van zijn medewerkers. Zo bedroeg het totaal aantal trainingsuren 25.000. De trainingen op het gebied van veiligheid en rijgedrag vertaalden zich in een terugloop van het aantal schades en lager brandstofverbruik.

Samen met de verdere modernisering van het wagenpark en de toepassing van telematica in de voertuigen zorgde dit voor een afname van de CO2-uitstoot per vervoerde ton/kilometer met 4,4 procent naar 0,0387 kg per ton/kilometer. De CO2-emissie per m2 van de gebouwen is met meer dan 11 procent teruggebracht tot 8,8 kg CO2 per m2 dankzij duurzamere gebouwen en een efficiëntere inrichting. Vos Logistics heeft zich als doel gesteld de totale carbon footprint in 2015 met 20 procent terug te hebben gebracht ten opzichte van 2009.

“Vos Logistics heeft laten zien snel mee te kunnen bewegen met het herstel van de markt”, zegt Frank Verhoeven. Volgens de CEO van Vos Logistics is de strategie van de onderneming erop gericht te groeien in bestaande en nieuwe, complementaire markten. “We willen onze positie in het internationaal vervoer verstevigen met een hoogwaardige en kostenefficiënte propositie en verder groeien in klantspecifieke, toegevoegde waardeactiviteiten met name in West-Europa. De bouw van een nieuw logistiek centrum in Oss sluit naadloos aan bij deze ambities. Daarnaast zullen we onze vestigingen in Polen en Roemenië versterken. De afgelopen jaren zijn we heel consistent blijven investeren in de kwaliteit van onze medewerkers en duurzaam ondernemen. Dat werpt geleidelijk zijn vruchten af.“