Mansveld helpt bij stremming door derde spoor

Bron: VNCI

Vrijdag, 14 november 2014

Mansveld helpt bij stremming door derde spoor

Staatssecretaris Mansveld van I&M zal de chemische clusters ‘faciliteren’ wanneer in de periode 2015-2022 stremmingen in het spoorgoederenvervoer gaan ontstaan door de bouw van het ‘derde spoor’, de verlenging van de Betuwelijn in Duitsland. De staatssecretaris heeft deze toezegging woensdag gedaan in een overleg met de Kamer.

Voor de chemische industrie is de Betuweroute de belangrijkste route voor de levering van de gevaarlijke stoffen naar het Europese achterland. Deze route is veel veiliger dan de andere routes en veroorzaakt minder overlast voor de omwonenden. Leveringszekerheid is echter ook een belangrijke criterium. Daarom dient de industrie in de periodes dat de Betuweroute in de periode 2015-2022 frequent gestremd is een alternatief te hebben om klanten op tijd te kunnen beleveren. Mansveld heeft toezeggingen gedaan die dat garanderen.

Met het oog op de overlast die voor de bewoners langs de alternatieve spoorroutes gaat ontstaan, verwacht Mansveld dat ook verladers en vervoerders in een gezamenlijke inspanning de voorziene stremmingen zo veel mogelijk opvangen. De staatssecretaris legt dan ook veel nadruk op het belang van het pakket maatregelen dat een stuurgroep, met brede vertegenwoordiging van de industrie, heeft samengesteld om de stremmingen op te vangen.

Die maatregelen gaan volgens haar soelaas bieden ‘maar het zal een uitdaging zijn’. Kloppen de aannames die aan het pakket maatregelen ten grondslag liggen, dan zal dat pakket volgens haar toereikend zijn. Kloppen die niet, ‘dan moeten we waar nodig bijsturen’, aldus Mansveld. ‘Het pakket is een begin. De stuurgroep zal de maatregelen nu operationeel uitwerken.’

Tevens gaat Mansveld onderzoeken of de aftakking van de Betuweroute in zuidelijke richting bij Meteren versneld kan worden aangelegd. Met de aanleg van de zogenoemde spoorboog Meteren wordt het voor treinverkeer mogelijk om in zuidelijke richting naar Den Bosch en Venlo af te buigen. ProRail meldde eerder dit jaar overigens al dat het project volgend jaar in gang kan worden gezet. De oplevering van de circa 200 miljoen euro kostende verbinding is echter pas rond 2022 voorzien.