Meer vrachtauto’s door Eurotunnel

Bron: Eurotunnel

Woensdag, 18 april 2012

Meer vrachtauto’s door Eurotunnel

Ten opzichte van 2011 werden in het eerste kwartaal van 2012 maar liefst 21% meer vrachtauto’s door de Kanaaltunnel vervoerd. Dit is vooral het gevolg van het wegvallen van de ferrydienst van SeaFrance. In de eerste drie maanden werden 365.000 trucks via het spoor vervoerd. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode iets meer dan 300.000.

Het aantal pure vrachttreinen door de tunnel bleef met 589 treinen nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Wel werd de bezettingsgraad verbeterd, waarbij het aantal vervoerde tonnen met 2% toenam tot 313.000 ton. Eurotunnel is van mening dat dit vervoer duidelijk last heeft van de extra heffing die RFF, beheerder van het Franse spoorwegnet, heeft opgelegd aan operetors die van de tunnel gebruik maken.

Onder de naam Europorte is de Eurotunnel-groep ook zelf actief in het spoorvervoer. Voor Gefco verzorgt het bedrijf sinds kort spoordiensten tussen een reeks Franse bestemmingen: Gevrey, Amberieu, Fos-sur-mer, Marseille, Toulouse en Bordeaux.