Menselijke factor sleutel tot succes logistieke samenwerking

Bron: ABN AMRO

Dinsdag, 21 januari 2014

Menselijke factor sleutel tot succes logistieke samenwerking
  • Logistieke ondernemers onderschatten belang van emoties, gedrag en mind-set

  • Bewust inspelen op sociale factoren is voorwaarde voor succesvolle samenwerking

  • Samenwerking kan naar hoger niveau door focus te leggen op co-creatie

Menselijke kwaliteiten maken het verschil
Ondernemers in de logistieke sector die het belang van menselijke kwaliteiten op de juiste waarde schatten, zijn beter in staat de samenwerking met partners naar een hoger niveau te tillen. De menselijke factor is hét fundament voor een succesvolle samenwerking. Het zijn immers de medewerkers die invulling geven aan de wijze waarop de samenwerking wordt uitgevoerd. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op, maar het zijn mensen die de verbindende factor zijn. In de logistieke sector wordt het belang van sociale factoren echter vaak onderschat, hoewel dit doorslaggevend is voor het succes of falen van samenwerking. Dit concluderen ABN AMRO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en expediteursorganisatie FENEX in deel 3 van het rapport ‘Logistieke waarde creëer je samen’, dat vandaag is gepubliceerd.

Hoger niveau samenwerking mogelijk
In de logistieke sector gaat de aandacht vooral uit naar de zakelijke aspecten van een samenwerking. De aandacht voor menselijke factoren - gedrag, emoties en mind-set - is veel minder groot. 53 procent van de ondernemers vindt echter dat de communicatie beter kan, 49 procent wijst op verschillen in bedrijfscultuur, gevolgd door het gebrek aan transparantie (40 procent) en vertrouwen (24 procent). ABN AMRO, TLN en FENEX stellen dat deze factoren vaak worden weggewuifd, omdat ze niet passen in de ‘hands-on’ cultuur die de logistieke sector kenmerkt. Samenwerking behoeft intensieve sturing met specifieke aandacht voor veranderend gedrag. Succesvol veranderen begint bij de ondernemer zelf. Leiderschap is hierbij erg belangrijk om karakters te managen en draagvlak te creëren voor samenwerking.

Van co-operatie naar co-creatie
“Samenwerken gaat over meer dan het koppelen van bedrijfsactiviteiten alleen. Het gaat óók over het slim aanwenden van de competenties, kennis en kracht van anderen om doelen te realiseren. Keer op keer blijkt de menselijke factor bepalend te zijn voor het slagen of mislukken van samenwerkingsverbanden. In het proces van een samenwerkingsverband wordt een groot beroep gedaan op het empatisch vermogen van de ondernemer. Ondernemers die het belang van emotie, gedrag en mindset op de juiste waarde weten te schatten zullen de ontwikkeling van hun samenwerkingsverband verder weten te brengen”, aldus ABN AMRO, TLN en FENEX. “Logistieke partnerships zijn vaak traditioneel en primair gericht op co-operatie. Om tot vernieuwing van dienstverlening te komen, is een samenwerkingsverband nodig met een focus op waardecreatie: van co-operatie naar co-creatie. Hierbij mag de creatieve inbreng van de medewerkers niet worden onderschat”, zegt Bart Banning, Sector Banker Transport & Logistiek van ABN AMRO.

Het rapport kunt u hier downloaden: