Ministerie investeert 2,2 miljard euro in spoor

Bron: Rijksoverheid/ Spoorpro

Vrijdag, 21 september 2012

Ministerie investeert 2,2 miljard euro in spoor

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu investeert in 2013 2,2 miljard euro in het spoor. Dit werd bekendgemaakt in de miljoenennota 2013, die dinsdag door het kabinet werd gepresenteerd. Hoewel er op allerlei terreinen moet worden bezuinigd, kiest het ministerie er toch voor flink te investeren in het spoor. Hieronder staan de belangrijkste punten voor de spoorsector op een rij.

In 2013 wordt gestart met de uitvoering van de Lange Termijn Spooragenda. Hierin worden keuzes gemaakt over de programmering van spoorprojecten en -programma’s en de samenhang daartussen. Daarnaast staan de ordening van spoorsector en de aansturing van ProRail (beheer) en NS (vervoer) centraal.

Om de betrouwbaarheid en kwaliteit van het spoorvervoer op lange termijn te vergroten is € 4,4 miljard beschikbaar voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Hierdoor kunnen reizigers vanaf 2020 iedere 10 minuten een trein pakken tussen de grote steden in de Randstad, Brabant en Gelderland.

De veiligheid op het spoor staat ook in 2013 centraal. De proef met het Europese beveiligingssysteem ERTMS tussen Amsterdam en Utrecht wordt voortgezet. Daarnaast wordt de verdere invoering van dit systeem in Nederland uitgewerkt. Ook spant het kabinet zich met de spoorsector in voor het verder terugdringen van het aantal rood-sein-passages op het spoor. In totaal investeert het kabinet in 2013 circa € 2,2 miljard in spoor.