Nederlandse infrastructuur krijgt € 20 miljoen subsidie uit Brussel

Bron: Rijksoverheid

Donderdag, 19 juli 2012

Nederlandse infrastructuur krijgt € 20 miljoen subsidie uit Brussel

9 infrastructuurprojecten in Nederland krijgen ruim € 20 miljoen subsidie uit Brussel. Het gaat om projecten die de economische en bevolkingscentra van de Europese Unie met elkaar verbinden over weg, spoor, water en door de lucht. Van de 200 miljoen euro die in de pot zit, komt ruim 10% naar Nederland.  Zo komt er bijvoorbeeld € 5 miljoen beschikbaar voor de aanleg van een spoorterminal en binnenvaartkranen op een containerterminal op Maasvlakte 2. Dit besluit werd vorige week door de EU-lidstaten genomen na een voorstel van de Europese Commissie.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu): 'Een goede internationale bereikbaarheid van Nederlandse main-, brain- en greenports en de stedelijke regio’s waarin zij liggen is van enorm belang voor onze economische kracht. Ik ben daarom zeer verheugd dat de EU-lidstaten deze belangrijke Nederlandse infrastructuurprojecten financieel willen ondersteunen.'
Het geld voor de 9 infrastructuurprojecten komt uit het subsidieprogramma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Dit programma heeft als doel binnen de Europese Unie tot 1 netwerk te komen voor het vervoer over land, water en door de lucht.

Spoorvervoer
Nederland krijgt € 5 miljoen voor de aanleg van een spoorterminal en binnenvaartkranen op een containerterminal op Maasvlakte 2. Om een rechtstreekse aansluiting van Den Bosch op de Betuweroute te realiseren is er tevens € 3,75 miljoen beschikbaar voor de studie naar een spoorboog bij Meteren. Daarnaast kan Nederland ruim € 3 ton tegemoet zien voor de realisatie van de spoorgoederencorridor Rotterdam – Warschau voor studieactiviteiten.