Nieuwe editie Spoor in Cijfers (2012) verkrijgbaar

Bron: Rail Cargo information Netherlands

Dinsdag, 2 oktober 2012

Nieuwe editie Spoor in Cijfers (2012) verkrijgbaar

Tijdens het recent gehouden Spoorcafé in het Het Spoorwegmuseum te Utrecht kreeg Pieter Hofstra, voorzitter van Rail Cargo information Netherlands, het eerste exemplaar van Spoor in Cijfers 2012 uitgereikt uit handen van interim manager Cees van Altena.

Spoor in Cijfers werd voor het eerst in 2005 gepubliceerd, waarna eens per twee jaar een nieuwe editie uitkwam. Sinds 2010 maakt het voorlichtingsbureau ook een tusseneditie. De nieuwe publicatie van het voorlichtingsbureau betreft daarom een update van de vorige editie 2011 en bevat een actualisering van de meest relevante statistieken.

Uit de nieuwe cijfers komt duidelijk naar voren dat de gevolgen van de economische recessie ook de spoorsector niet ontgaan. De groei vlakt af en in sommige gevallen is zelfs sprake van een teruggang. De concurrentie is hevig en de marges staan sterk onder druk.

Toch is er volop perspectief voor de spoorsector. Steeds meer verladers zoeken naar kostefficiënte en milieuvriendelijke alternatieven voor het wegvervoer. Ook de komst van de 2e Maasvlakte en de doelstelling van het Havenbedrijf Rotterdam een groter aandeel per spoor te vervoeren naar het achterland, bieden genoeg kansen.

Het boek Spoor in Cijfers 2012 kunt u hieronder in pdf-formaat downloaden. Een hardcopy van dit statistisch boekwerk kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar info@railcargo.nl onder vermelding van Spoor in Cijfers 2012.

spoor_in_cijfers_2012.pdf