Nieuwe mijlpaal op Hanzelijn

Bron: HanzaRailTeam

Maandag, 16 april 2012

Nieuwe mijlpaal op Hanzelijn

Op 1 april 2012 is de Hanzelijn conform planning officieel in dienst, maar buiten exploitatie genomen. Het belangrijkste werk van HanzaRailTeam, een combinatie van VolkerRail, Strukton Rail, ARCADIS en Alstom, is daarmee met succes afgerond.

In opdracht van ProRail realiseerde HanzaRailTeam sinds begin 2010 in twee jaar tijd de bovenbouw van 45 kilometer van de in totaal 50 kilometer van de Hanzelijn. Daaronder vallen ballast, sporen, bovenleiding, beveiliging, geluidsschermen en raildempers. In totaal legde HanzaRailTeam 167,5 kilometer spoorstaaf, 140.000 dwarsliggers, 1600 bovenleidingmasten en 12,88 kilometer geluidsscherm aan. Ook zorgde HanzaRailTeam voor de ontwikkeling en installatie van het treinbeveiligings- en beheersingssysteem ERTMS, onderstations, schakelstations, het tractie-energiesysteem en het telecommunicatiesysteem. ProRail voert de komende maanden testen uit op de Hanzelijn. De Hanzelijn zal in december van dit jaar officieel worden geopend.

Over HanzaRailTeam
Het HanzaRailTeam is een combinatie van VolkerRail, Strukton Rail, ARCADIS en Alstom. Deze combinatie bouwt in opdracht van ProRail 45 kilometer van het ‘spoorse gedeelte’ van de in totaal 50 kilometer lange Hanzelijn. Het HanzaRailTeam staat voor ‘Duurzaam Verbinden’ en biedt duurzame oplossingen langs de lijn en tijdens de bouw. Daarmee draagt het HanzaRailTeam bij aan de doelstelling van ProRail om van de Hanzelijn de meest duurzame spoorlijn ooit te bouwen.