Nieuwe spooraansluiting voor Maasterminal Maastricht B.V. in augustus operationeel

Bron: Maasterminal Maastricht B.V.

Maandag, 11 juli 2016

Nieuwe spooraansluiting voor Maasterminal Maastricht B.V. in augustus operationeel

Met een nieuwe spoorwegaansluiting legt Maasterminal Maastricht BV het laatste, ontbrekende stukje van de trimodale logistieke puzzel waar het al jaren aan werkt. Weg-, water- en spoorverbindingen vinden elkaar hier op één plek onder één dak en vormen het usp van de onderneming. In augustus wordt de spoorlijn operationeel.

Maasterminal Maastricht bereikt met de nieuwe spooraansluiting definitief de gewenste status van multifunctioneel op- en overslagcentrum. Het bedrijf mikt vooral op projectladingen, die kunnen bestaan uit stukgoed, maar ook los gestorte bulkgoederen. Deze worden hier vanuit de grote Europese zeehavens via weg, binnenvaart en spoor gelost en geladen voor verdere distributie naar bestemmingen in heel Europa. De perfecte locatie voor verladers, distribiteurs en andere logistieke bedrijven in de Euregio, deze trimodale combinatie. Want door haar op- en overslagfaciliteiten te bundelen en breed aan te bieden aan de regio, creëert Maastricht Terminal als dienstverlener een grote meerwaarde in de logistieke keten.

Grote reikwijdte
De reeds aanwezige infrastructuur (weg- en waterwegen) bij Maasterminal Maastricht wordt met het toevoegen van de ontbrekende spoorweg optimaal benut. Beatrixhaven en eigenlijk heel Limburg zijn hiermee een potentiële logistieke topspeler rijker. Want door de op- en overslagcapaciteit van Maasterminal Maastricht te koppelen aan de logistieke diensten van het naastgelegen zusterbedrijf SLE Global Logistics, is de hele regio vanuit Beatrixhaven via spoor en binnenvaart nog beter bereikbaar en kunnen ook grondstoffen snel en kostenefficiënt (én droog) multimodaal worden aangevoerd en vervoerd. In combinatie met het wegvervoer heeft het spoorvervoer bovendien een zeer grote reikwijdte. Door gebruik te maken van consolidatie kan zowel voor klein- als grootschalige ladingen voordeel worden behaald, met velerlei mogelijkheden, zoals deelladingen in alle denkbare richtingen.

Eerste spoorervaring
Sinds 2007 is Wibo Feijen al van plan om de Maasterminal beter te ontsluiten door middel van het doortrekken van een goederenspoor dat reeds voor zijn deur langs loopt. Een plan dat steeds vastere vormen aannam, nadat in 2009 een vaste spoorverbinding drie per week vanuit Zweden naar Maastricht een feit werd. Met als grote handicap dat de treinen ’s nachts op de openbare weg moesten worden gelost. “Hiervoor moest de Ankerkade worden afgesloten. De trein mocht ook niet te lang zijn en niet meer lading hebben dan we ‘s nachts konden handelen. Maar voor de opstart van het warehouse en het opdoen van onze eerste ervaring met spoorgoederenvervoer was dit een prima oplossing”, aldus Wibo Feijen.

Laatste werkzaamheden
Deze maand starten de laatste werkzaamheden om Beatrixhaven en in het bijzonder Maasterminal Maastricht BV aan te sluiten op het Europese raildistributienetwerk. In augustus wordt de nieuwe aansluiting operationeel en kunnen verladers en logistieke bedrijven uit de Euregio profiteren van de voordelen van spoorvervoer: kostenefficiënt, betrouwbaar, veilig en duurzaam. De nieuwe aansluiting is een mijlpaal in de Euregio, die de positie van Limburg versterkt als hub tussen de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen en hun Europese achterland.