Nieuwe spoorinfrastructuur en treinlaadstation voor OVET

Bron: OVET

Woensdag, 21 augustus 2013

Nieuwe spoorinfrastructuur en treinlaadstation voor OVET

Sinds 1 juli jongstleden heeft OVET de beschikking over een nieuwe optimale spooraansluiting en state-of-the art treinbelader op haar terminal in het havengebied Vlissingen-Sloe.

OVET behandelt met name vaste brandstofproducten, als kolen, (pet)cokes en antraciet. Deze nieuwe faciliteit stelt OVET in staat om (kolen)treinen met 44 wagons en 2.700 ton netto laadgewicht te beladen met 1.500 ton / uur. De infrastructuur bestaat uit een dubbel spoor van meer dan 1000 meter lengte. Het spoor wat na de belader ligt, heeft een lengte van 650 meter waardoor een trein van 44 wagons in volle lengte beladen kan worden.

Uiteraard is OVET door haar flexibele operatie in staat om allerlei soorten goederen in treinen te laden. Te denken valt hierbij aan droge bulkgoederen, maar ook stukgoed, special cargo, etc. De terminal in Vlissingen-Sloe beschikt over een gesloten loods bestaande uit 6 afgesloten compartimenten met elk een capaciteit van 7.500 m3. Ook goederen die gesloten opslag en transport vereisen, behoren dus tot de mogelijkheden.

De haven biedt uitstekende achterlandverbindingen per spoor en verschillende rangeerbedrijven zijn actief in de haven, waaronder Locon, RRF en DB Schenker. OVET heeft deze investering uitgevoerd om de mogelijkheid te hebben de spoordiensten richting het Europese achterland, met name voor de Duitse energie- en staalindustrie uit te breiden.

OVET beschikt over twee diepwater terminals in Vlissingen en Terneuzen. Beide locaties zijn strategisch gelegen en het grootste voordeel van spoorafvoer in Zeeland, is dat er geen congestie op het net aanwezig is. De tijd die een trein nodig heeft om tot de Duitse grens te komen is daardoor zeer efficiënt.

Inmiddels heeft OVET proeftreinen geladen voor verschillende Duitse eindverbruikers. Derhalve hebben reeds een aantal spoorvervoerders de haven van Vlissingen aangedaan. Bekende spoorvervoerders van droge bulkproducten zijn Captrain, TX Logistik, DB Schenker, Rheincargo en NIAG. Verschillende partijen noemen de verbindingen naar Vlissingen uitstekend.

De nieuwe installatie is gebouwd door Heilig B.V. uit Heerhugowaard in samenwerking met TES Installatietechniek B.V. ten behoeve van de elektrotechnische installaties. De spoorinfrastructuur is aangelegd door Strukton met onder aanneming van Aannemings- en verhuurbedrijf J. Hoondert & Zn. B.V. uit 's-Heerenhoek . Het ontwerp is gemaakt in samenwerking met Logitech B.V. uit Driebergen.

De haven van Vlissingen-Sloe wordt bereikt via de Zeeuwse lijn en de Sloelijn. Tot aan het emplacement Vlissingen-Sloe is het spoor geëlektrificeerd. Vanaf het emplacement tot aan de terminal van OVET in de Kaloothaven is het spoor niet-geëlektrificeerd en wordt er gebruik gemaakt van diesel tractie. Hiervoor heeft OVET de mogelijkheid om bovengenoemde rangeerbedrijven in te schakelen. De afstand van het emplacement tot aan de terminal bedraagt ongeveer 5 kilometer.

Met de nieuwe faciliteiten bereidt OVET zich voor op de toekomst. Het biedt OVET de mogelijkheid om op meerdere fronten in de markt aanwezig te zijn.