NMBS Logistics: operationele opstart als autonome onderneming en spooroperator

Dinsdag, 1 februari 2011

NMBS Logistics beschikt over een solide basis om zich te ontwikkelen tot een klantgerichte, dynamische, Europese logistieke groep met een concurrentieel marktaanbod.

NMBS Logistics is op 1 februari 2011 operationeel geworden als autonome onderneming en spooroperator. De groep NMBS heeft het nieuwe filiaal voorzien van alle nodige middelen om treinen te kunnen rijden in België en in de omringende landen, zowel op gebied van materiaal, als wat betreft personeel. Dit alles is een essentiële stap in de gezondmaking van de vrachtactiviteit van de NMBS.NMBS Logistics is een naamloze vennootschap van privaat recht en heeft een structuur met een eigen nationale spoorproductie, commerciële filialen (IFB en Xpedys) en internationale corridors. De groep beschikt over een solide basis om rendabel en concurrentieel te worden en zich te ontwikkelen tot een autonome, performante, internationale logistieke groep.
Voor de stationsoperaties, een deel van de treinbesturing en het onderhoud van het materieel blijft NMBS Logistics beroep doen op NMBS.

NMBS Logistics, volwaardig spooroperator
De operationele opstart van de nieuwe onderneming NMBS Logistics gebeurde op 1 februari 2011. Zoals dit voorzien is in het herstructureringsplan dat goedgekeurd is door de Europese Commissie, nam NMBS Logistics op die datum ruim 200 locomotieven voor de tractie van de goederentreinen in gebruik, net als een aantal gebouwen en een financiële ondersteuning. De onderneming staat zelf in voor de binnenlandse spoorproductie en beschikt daarvoor over een spoorlicentie, evenals de noodzakelijke veiligheidscertificaten. Vanaf 00.00 uur van de voorbije nacht staat NMBS Logistics in voor de productie van de goederentreinen die in België circuleren. Deze overgang is naadloos verlopen.

Op 1 februari blijft het personeel van NMBS Logistics beperkt tot het management en een deel van de omkadering. In de loop van het jaar, en in overleg met de Erkende Organisaties, zal de transfer van het huidige statutaire en contractuele personeel (voornamelijk centrale diensten en treinbestuurders) in verschillende fasen gebeuren. De overgang naar het filiaal is steeds op vrijwillige basis en met behoud van het statuut voor de betrokken personen. Er volgen geen gedwongen afvloeiingen.

NMBS Logistics N.V. (aandeelhouderschap 93,14% NMBS en 6,86% NMBS Holding) zal geleid worden door Geert Pauwels, die al sinds mid 2008 aan het hoofd staat van de vrachtactiviteiten van NMBS en nu ook benoemd is als gedelegeerd bestuurder.

Herstructurering van de vrachtactiviteit
De creatie van deze dochteronderneming maakt deel uit van een ingrijpende herstructurering die drie jaar geleden werd aangevat om de reeds lange tijd verlieslatende activiteit te redden. De Belgische staat en de Europese Commissie hebben het herstructureringsplan en een laatste financiële ondersteuning goedgekeurd, op voorwaarde dat de vrachtactiviteit in een onafhankelijke onderneming werd ondergebracht. Het herstelplan werd al voor 75% uitgevoerd en heeft geleid tot belangrijke kostenbesparingen. Deze mijlpaal laat de onderneming toe dit verder uit te voeren. NMBS Logistics heeft tevens een sociaal akkoord bereikt hierover in november ll.

De uitvoering van het herstelplan betekent rendabiliteit in 2012. In 2010, heeft NMBS Logistics 10% meer volumes vervoerd dan in 2009 en de eerste tekenen voor 2011 zijn goed. De groep blijft werken aan de noodzakelijke verbetering van de productiviteit en kwaliteit en aan de ontwikkeling van het
commercieel logistiek aanbod.

NMBS Logistics, autonome, performante, internationale logistieke groep
Naast spooroperator, is NMBS Logistics een internationale logistieke groep die multimodale oplossingen aanbiedt in heel Europa. De groep omvat twee commerciële filialen die instaan voor de klantencontacten, een organisatie voor haar binnenlandse spoorproductie en participaties in de internationale corridors (Cobra en Sibelit). De aanspreekpunten voor de klanten zijn IFB, Europees intermodaal en terminal operator (containervervoer), en Xpedys, specialist in logistieke oplossingen voor het conventioneel vervoer (metals, bulk, chemische en automotive producten). Deze  dochterondernemingen tellen op hun beurt een aantal filialen die instaan voor binnenvaart, wegvervoer en andere logistieke diensten. IFB en Xpedys zijn aanwezig en actief in 11 Europese landen.

NMBS als dienstenleverancier
Zoals afgesproken in het sociaal akkoord, blijft het huidig statutaire personeel dat de stationsoperaties (in de rangeerstations) uitvoert binnen NMBS. NMBS Logistics blijft beroep doen op NMBS voor deze diensten (via NMBS Freight Services, een nieuwe dienst binnen NMBS), evenals voor het onderhoud van het rollend materieel en (tijdelijk) voor de besturing van de treinen (via NMBS Technics) en dit in het kader van dienstencontracten.

Dit houdt in dat het vroegere B-Cargo Operations deels opgaat in NMBS Logistics (centrale diensten, spooroperator) en deels in NMBS Freight Services (stationsoperaties – RCC’s).

NMBS Logistics is een dynamische en klantgerichte organisatie, die alle troeven in handen heeft om logistieke en multimodale kwaliteitsdiensten te leveren aan een marktconforme prijs.

Voor meer informatie www.nmbslogistics.be