Overslag Zeeuwse havens in eerste half jaar gestegen

Bron: Zeeland Seaports

Woensdag, 24 juli 2013

Overslag Zeeuwse havens in eerste half jaar gestegen

Na een daling van de zeeoverslag in het eerste kwartaal van 2013 (-3,3%) hebben de Zeeuwse havens het tweede kwartaal met een goede plus afgesloten. Hiermee heeft het eerste halfjaar een positieve ontwikkeling laten zien. De in – en uitvoer van goederen steeg in deze zes maanden met 1,8% (+/- 290.000 ton) ten opzichte van het eerste half jaar van 2012.

Stijging van de import, lichte daling van de export
In de eerste zes maanden van 2013 is de import van goederen met gestegen met 2,8% terwijl de export van goederen met 0,8% is gedaald. De totale in- en uitvoer van goederen bedroeg 16.805.035 ton.

Droge bulk
De overslag van droge bulk is gegroeid met 1,5% ten opzicht van het eerste half jaar van 2012. De groei is te zien in landbouwproducten (4,3%), maar vooral is de overslag van ruwe mineralen en bouwmaterialen (64,4%) stevig gegroeid. De overslag van vaste brandstoffen, voornamelijk steenkool, laat net als in het eerste kwartaal een daling zien (-6,2%). Ook de overslag van meststoffen is gedaald (-11,8%). Deze daling wordt voor een deel veroorzaakt door het faillissement van Thermphos.

Natte bulk
De overslag van natte bulk kende een stijging van 5,9%. Met name de overslag van aardolieproducten (stookolie, benzine, gas) groeide sterk met 10,4%. De actieve inzet op boord-boord overslag in de haven speelde hierbij een belangrijke rol.

Overig
De overslag van met name RoRo (-9,8%), containers (-7,5%) en in mindere mate general cargo (-1%) laten een daling zien. RoRo en containers zijn relatief bescheiden segmenten voor de Zeeuwse havens, waardoor deze afnames maar beperkt invloed hebben op de totale zeeoverslagvolumes.