Pleidooi voor ‘bemoeizorg’ van stakeholders bij spoorvervoer gevaarlijke stoffen

Bron: VNCI

Donderdag, 11 februari 2016

Pleidooi voor ‘bemoeizorg’ van stakeholders bij spoorvervoer gevaarlijke stoffen

Tijdens een overleg tussen ProRail en de chemische industrie is gesproken over mogelijke verbeteringen in het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. Daarbij werd geconcludeerd dat men veel van elkaar kan leren bij het bestrijden van incidenten en dat er meer ‘bemoeizorg’ nodig is.

De chemische industrie en ProRail staan doorgaans niet direct met elkaar in verbinding, maar via de tussenliggende vervoerders. Beide partijen zijn wel overtuigd van het nut van onderling overleg over de veiligheid van het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. Daarom werd op 5 februari bij chemiebedrijf AnQore in Sittard een eerste bijeenkomst georganiseerd met ProRail, de VNCI en twee andere op Chemelot gevestigde chemiebedrijven: OCI Nitrogen en SABIC. “ProRail pleit voor ‘bemoeizorg’ van stakeholders bij spoorvervoer van gevaarlijke stoffen”, zo opende ProRail-topman Pier Eringa het overleg. Met ‘bemoeizorg’ bedoelde hij dat je vanuit een zorg ‘thema’s' kunt benoemen bij een ketenpartner (je ermee bemoeien), zodat die zich bewuster wordt van zijn verantwoordelijkheid.

Er werd ook geconcludeerd dat het spoorvervoer een veilige modaliteit is, maar dat er ook altijd verbetering mogelijk zijn. Alle partijen op het spoor zouden elkaar hierop moeten aanspreken. De deskundigheid die daarbij nodig is, is bij ProRail aanwezig op het gebied van het spoorproces en bij de chemische industrie op het gebied van (gevaarlijke) stoffen. Als voorbeeld werden kleine incidenten genoemd zoals druppellekkages. Die worden nu, door gebrek aan deskundigheid, soms te ‘zwaar’ aangepakt, door bijvoorbeeld het totale spoorverkeer stil te leggen. Dit veroorzaakt veel onrust en onbegrip bij met name reizigers. Inzet van de juiste deskundigheid tijdens een incidentafhandeling kan dit voorkomen.

Een uitgebreide versie van dit nieuwsbericht treft u aan op de website van de VNCI.