Prijs bepalend in modaliteitskeuze

Bron: Rail Cargo information Netherlands

Dinsdag, 26 november 2013

Prijs bepalend in modaliteitskeuze

“Veel verladers gebruiken vandaag de dag  ‘duurzaamheid’ als motief om te kiezen voor een intermodale oplossing. Voor ons is ‘prijs’ echter de doorslaggevende factor”, aldus Jean-Paul van de Meer, Manager CPFR & Logistics Projects bij Samsung Electronics tijdens het Spoorcafé, afgelopen donderdag in Rotterdam.

Van der Meer gaf in zijn betoog overigens wel aan dat Samsung de modaliteitskeuze baseert op integrale logistieke kosten, hetgeen hij toelichtte aan de hand van diverse voorbeelden. Daarbij noemde hij een aantal specifieke voordelen van het intermodaal spoorvervoer, zoals: de functie van terminal als virtueel warehouse, het optimaliseren van de inboundplanning door containers op afroep te lossen en de geringe kans op diefstal.

De overstap naar het spoorvervoer is pas sinds enkele jaren en daarom onderzoekt Samsung Electronics momenteel de mogelijkheden om meer via het spoor te vervoeren. Volgens Van der Meer heeft Samsung reeds positieve resultaten geboekt op het traject Polen-Nederland e.v. als ook Slowakije-Nederland e.v. Dit is mede dankzij de inzet van de betrokken spooroperators. “Dit smaakt naar meer”, aldus Van der Meer.

Eerlijkheidshalve gaf Van der Meer toe dat de overstap naar het spoor niet vanzelf gaat. Het gehele planningsproces dient te worden aangepast. Bovendien heeft de planning nog relatief weinig ervaring met het spoorvervoer. In dat opzicht vereist een modal shift ook een mental shift. Gelijktijdig heeft het spoorvervoer te kampen met geduchte concurrentie van het wegvervoer. Zolang de prijzen in het wegvervoer kunnen concurreren met het spoor, kiezen veel verladers gemakshalve voor het wegvervoer. Zo ook Samsung Electronics.

Naast Samsung Electronics verzorgde ook Seacon Logistics in de persoon van Ron Smits een gastlezing tijdens het Spoorcafé. Smits legde uit dat Seacon in de achterliggende jaren een sterke evolutie heeft doorgemaakt in haar functie als logistiek dienstverlener, waarbij het bedrijf steeds meer is uitgegroeid tot een ware orchestrator van een cross chain platform.
Volgens Smits is een cross chain platform essentieel voor het bundelen van ladingstromen en het realiseren van een modal shift.

Daarbij noemde hij specifiek de corridor Rotterdam – Poznan v.v. als positief voorbeeld. Smits liet weten behoefte te hebben aan nog meer flexibele spoorproducten, maar realiseerde zich tegelijk dat nieuwe spoorverbindingen alleen levensvatbaar zijn bij voldoende lading. Het bekende ‘kip of het ei’-verhaal. “Reden om nog meer samen te werken”, aldus Smits.