Prijs te dominante positie in transportkeuze

Bron: Rail Cargo information Netherlands

Maandag, 24 september 2012

Prijs te dominante positie in transportkeuze

Tijdens het laatst gehouden Spoorcafé afgelopen donderdag in Het Spoorwegmuseum te Utrecht gaf Charley Dietvorst, managing director bij VAT Logistics, te kennen dat het intermodale product sterk onder druk staat door enerzijds prijsverhogingen in de spoorsector zelf en anderzijds door bezuinigingen op het vervoer door verladers.

Dietvorst gaf aan dat de spoordivisie bij VAT Logistics, die gebruik maakt van wissellaadbakken en ander huifmateriaal, hevige concurrentie ondervindt van rederijen en andere operators die containers per spoor aanbieden.. Zo sprak hij laatst nog een klant die absurd lage tarieven had ontvangen voor het transport in 45ft containers per spoor.. Niet de relatie met de leverancier staat blijkbaar centraal, maar de prijs. Dit wordt mede gestimuleerd door de economische recessie. Hij gaf aan dat maar liefst 46% van de verladers bezig is met bezuinigen op vervoer. Circa 20% kiest voor een andere vervoerder en 18% voor een andere transportwijze. Helaas heeft ook het spoorvervoer hiermee te kampen. Het spoorproduct kan en mag daarom niet duurder worden volgens Dietvorst.

Tegelijk constateert Dietvorst een tendens in Nederland dat er heel gemakkelijk wordt getenderd. Hij vraagt zich serieus af in hoeverre dit niet teveel is doorgeslagen. Verladers spreken enerzijds over doelstellingen meer duurzaam te willen transporteren. Maar het mag geen cent extra kosten. Door al het tenderen draait het alleen nog maar om prijs, prijs en nog eens prijs. “Een kwalijke ontwikkeling”, aldus Dietvorst.