ProRail: volgende stap Betuweroute

Bron: ProRail

Woensdag, 13 juli 2016

ProRail: volgende stap Betuweroute

ProRail werkt verder aan de Betuweroute en de aansluiting op Duitsland. Doel: meer goederenvervoer via deze lijn en daarmee ontlasting van de alternatieve routes. De volgende stap in de aansluiting met onze buren is aanpassing van de bovenleiding. Het gaat om het gedeelte tussen globaal genomen Zevenaar en de grensstreek. Sinds zaterdag 9 juli tot en met dinsdag 26 juli werkt ProRail 24 uur per dag en stelt de Betuweroute dan ook buiten dienst.

Voorbereid
Het betreft unieke en technisch complexe werkzaamheden die tot in de puntjes zijn voorbereid. Het bestaande spanningssysteem van 1.500 Volt wordt vervangen door een nieuw systeem van 25 kiloVolt, het systeem waar de Betuweroute op rijdt. Om dat te realiseren zijn er uitgebreide afspraken met bouwers en planners van DBNetz. Waar mogelijk voerde ProRail alvast werkzaamheden uit en werden nieuwe onderdelen al getest.

Vereenvoudigen
Tot nu toe schakelen treinen op de Betuweroute met drie systemen. Op de Betuweroute rijden treinen op 25kV, vanaf Zevenaar (richting Duitsland) volgen ze echter regulier spoor en rijden dan op het in Nederland gebruikelijke 1500 Volt. In Duitsland schakelen ze opnieuw over op een ander systeem van 15kV. Met de aanpassing die ProRail gaat realiseren wordt dat aantal systemen teruggebracht naar twee, namelijk 25kV en in Duitsland naar 15kV. Met deze vereenvoudiging nut ProRail in de toekomst de capaciteit van de Betuweroute beter uit.

Omleiden spoorgoederenvervoer
Tijdens de werkzaamheden worden internationale goederentreinen omgeleid via de Brabantroute en in mindere mate via Oost-Nederland. Voor de Brabantroute gaat het op werkdagen naar verwachting om zo’n 65 omgeleide goederentreinen per dag. Ook rijden er ongeveer 15 omgeleide ICE’s via Venlo naar Duitsland. Daarnaast worden er circa 20 goederentreinen per dag omgeleid via de grensovergang bij Oldenzaal. Mede op basis van de ervaringen van vorig jaar hebben alle betrokken partijen onder leiding van de Stuurgroep Derde Spoor Duitsland er vertrouwen in dat deze omleidingsperiode goed zal verlopen en er voldoende ruimte is om alle lading over het spoor te kunnen vervoeren.