RailGood start petitie "Groen licht voor goederenvervoer per spoor"

Bron: RailGood

Vrijdag, 22 september 2017

RailGood start petitie

De concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer staat ernstig onder druk. De invoering van beveiligingssysteem ERTMS en de exponentiële stijging van de kosten voor het gebruik van het spoor leiden tot een verlieslatende exploitatie en daardoor een gebrek aan investeringen en innovatie in de sector. 

Door een afname van het spoorgoederenvervoer zal ook de bereikbaarheid en de concurrentiepositie van de Nederlandse havens, terminals en industrie zwaar onder druk komen te staan. Om dit proces een halt toe te roepen is brancheorganisatie RailGood een petitie gestart. Meer informatie hierover treft u aan via de volgende link: http://spoorgoederenspoort.nl/index.php/petitie-ter-stimulering-goederenvervoer-per-spoor-door-actief-flankerend-overheidsbeleid