Save the Date - Spoorcongres 28 september 2017

Bron: Rail Cargo information Netherlands

Donderdag, 6 juli 2017

Save the Date - Spoorcongres 28 september 2017

Dagelijks rijden meerdere treinen tussen Nederland en diverse bestemmingen in het Europese achterland en vice versa. Alleen al van en naar Italië pendelen 15 containertreinen per dag. Daar komen de treinen met bulklading of conventionele lading (stukgoed) nog bij. Ze vervoeren verschillende soorten lading, uiteenlopend van granen en ertsen tot elektronica en verslading.

Best Practices
Iedere transportstroom staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een logistieke keten waarachter grote belangen schuil gaan. Tijdens het Spoorcongres 2017 laat een aantal verladers aan de hand van ‘best practices’ zien welke rol het spoorgoederenvervoer betekent voor hun logistieke ketens en welke voordelen daaraan zijn verbonden. De praktijkvoorbeelden zijn onderverdeeld in een viertal categorieën, te weten: fresh, food, consumer goods en recycle/bouwmaterialen. 

Wij kunnen u melden dat een aantal aansprekende verladers heeft toegezegd een bijdrage te leveren aan het Spoorcongres 2017. Dit zijn vooralsnog Vion Food, Perfetti van Melle, Metro Group/ TOP-FPS, Electrolux en N+P Recycling. Zij zullen tijdens een tweetal parallelsessies hun ketens toelichten en met u daarover in debat gaan. Deze ketens hebben betrekking op verschillende spoortrajecten/bestemmingen binnen Europa. Het congres krijgt dus een heel praktische insteek met volop ruimte voor interactie.

Programma
Het Spoorcongres 2017 zal plaatsvinden op donderdag 27 september aanstaande vanaf 12:00 uur in het Van der Valk Hotel in Tiel (langs de A15). Voorafgaand aan de parellelsessie is er ook een plenair programma met ondermeer aandacht voor duurzame logistiek en de betekenis van 10 jaar Betuweroute voor de logistiek in Nederland. Het definitieve programma volgt zo spoedig mogelijk via de website www.spoorcongres.nl. Reserveer in elk geval deze inspirerende middag alvast in uw agenda en zorg dat u erbij bent.

Samenwerking
Het Spoorcongres 2017 wordt georganiseerd door Rail Cargo in samenwerking met Connekt, evofenedex, Fenex, ProRail en TLN.