Schavemaker investeert in rail terminal in Polen

Bron: Schavemaker Transport

Maandag, 21 september 2015

Schavemaker investeert in rail terminal in Polen

De vennootschap Schavemaker Invest heeft in augustus 2015 haar investering afgerond op het terrein van de Containerterminal te Kąty Wrocławskie in Polen. Expediteurs en vervoerders in railvervoer hebben nu een ruime en goed uitgeruste overslagplaats tot hun beschikking, die staat voor hoge kwaliteit dienstverlening in overslag, laden, lossen en opslag van containers, alsmede het regelen van formaliteiten betreffende de aankomende en vertrekkende treinen.

De totale kosten van de investering bedroegen 45,2 miljoen Poolse zloty. De investering omvatte de bouw van een kantoor, een verharde plaats voor de opslag van containers, waaronder voor de opslag van containers met gevaarlijke stoffen, bouw van wegen en parkeerplaatsen, een spooraansluiting alsmede de aanleg van een riool-, elektriciteits- en telecommunicatienetwerk. Er zijn ook twee nieuwe reachstackers en een RTG portaalkraan aangeschaft, alleen met een hefvermogen van 45 ton.

Na de afronding van de bouw bedraagt de operationele oppervlakte van de terminal te Kąty Wrocławskie circa 5 hectare en de opslagoppervlakte 2700 TEU. De spoorvervoerders hebben een nieuwe spooraansluiting tot hun beschikking, bestaande uit twee sporen met een totale gebruikslengte van 764,5 meter. De terminal is beveiligd door de bewaking en 7 dagen per week 24 uur per dag gemonitord. Het beheer van de terminal wordt ondersteund door een modern IT-systeem, dat een mogelijkheid biedt tot elektronische gegevens uitwisseling EDI (Electronic Data Interchange) en overbrengen van gegevens via radiogolven RFID (radio – frequency identification).

Het doel van de investering in Kąty Wrocławskie is niet alleen het versterken van de bestaande marktpositie van de vennootschap Schavemaker Invest, maar ook de ontwikkeling van een milieuvriendelijke vervoersinfrastructuur. Op dit moment is het voornaamste doel van het Vennootschapsbestuur het overtuigen van de vertegenwoordigers van productiebedrijven uit Neder-Silezië en expediteurs om steeds vaker voor vervoerdiensten per spoor te kiezen.

Naar verwachting zal dankzij de gerealiseerde investering op langer termijn sprake zijn van een modal shift van de weg naar het spoor. Een positief effect daarvan betreft een vermindering in de uitstoot van CO2, minder slijtage aan de wegen en meer veiligheid op de wegen.